Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „ANDRYCHÓW”

Zespół na Facebook’u: tutaj
Zespół na Instagramie: tutaj


Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW przypomina i popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje, zwłaszcza regionu Krakowiaków Zachodnich. Zespół powstał w 1997 roku. Jego głównym atutem jest wielopokoleniowość. Zespół występuje przede wszystkim w strojach, które są jedną z kilku odmian ludowego stroju Krakowiaków Zachodnich. Skład kapeli stanowią: skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, altówka, akordeon, kontrabas, klarnet oraz trąbka.

W swoim bogatym repertuarze zespół posiada, m.in.: programy przybliżające rodzimą tradycję ziemi andrychowskiej, programy będące wiązanką tańców krakowskich, pogranicza śląsko-krakowskiego, Pogórza Laskiego i tańców narodowych, programy patriotyczne składające się z tańców narodowych oraz pieśni patriotycznych. Ponadto prezentuje pieśni ludowe i utwory biesiadne, pieśni patriotyczne, pieśni kościelne, kolędy i pastorałki.

Corocznie bierze udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Dwukrotnie reprezentował Małopolskę podczas Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z przytupem” w Zakrzewie (Wielkopolska). Od 2013 r. jest jednym ze współorganizatorów i bierze czynny udział w „Lekcjach śpiewu pieśni patriotycznych”, odbywających się w Kościele pw. św. Macieja w Andrychowie. Jedną z ciekawszych przygód zespołu był udział w akcji „Wioska Kultur” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Członkowie zespołu nie tylko występowali na wrocławskim Placu Społecznym, ale też wraz z choreografem prowadzili warsztaty taneczne dla wolontariuszy z wielu krajów.

Zespół swoje programy wielokrotnie prezentował za granicą, m.in.: w Niemczech, w Czechach, w Macedonii, w Czarnogórze, na Słowacji, na Łotwie oraz na Ukrainie. Miał zaszczyt kolędować w znanych sanktuariach, m.in. w: Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Częstochowie, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach.

Nagrał trzy płyty z kolędami (2007, 2012, 2017) oraz dwie płyty z pieśniami ludowymi i płytę z pieśniami patriotycznymi (2019).


Ważniejsze osiągnięcia:
 • Koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie (2022)
 • II Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski (2022)
 • I miejsce w kategorii kolędy i pastorałki w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na Kolędy” w Bystrej Śląskiej (2020)
 • Udział w 30. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych organizowanych w ramach TKB (2019)
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017)
 • Wyróżnienie w kategorii zespołów z programem artystycznie opracowanym podczas XXIV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty kłos’’ w Zebrzydowicach (2017)
 • II miejsce w kategorii zespołów regionalnych podczas XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2017)
 • Udział w akcji „Wioska Kultur” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
 • Udział w VIII Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z przytupem” w Zakrzewie (2015)
 • II miejsce w kategorii zespołów obrzędowych prezentujących formy opracowane artystycznie na I Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Trzebini (2014)
 • I miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolędowanie” w Niepokalanowie (2013)
 • I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych podczas XIX Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty kłos’’ w Zebrzydowicach (2012)
 • I miejsce w kategorii zespołów regionalnych podczas XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2012)
 • I miejsce w kategorii zespołów regionalnych w 44. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Górkach Wielkich (2011)
 • II miejsce w kategorii zespołów obrzędowych w V Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym Regionu Małopolski „Pawie pióro” w Trzebini (2011)

Zespół działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Twórcą choreografii do prezentowanych programów jest Urszula Wiśniowska. Kierownikiem muzycznym zespołu od początku jego istnienia jest Leon Majkut. Konsultantem etnograficznym jest dr Małgorzata Kiereś.
Kierownikiem zespołu z ramienia Centrum Kultury i Wypoczynku jest Agnieszka Kołacz, tel. 512 442 916, e-mail: agnieszka.kolacz@kultura.andrychow.eu