Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci (grupowe)

Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci (grupowe) w DK w Rzykach.
Instruktor: Julia Góra.

Zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych mają na celu:
• wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, ukazywanie celowości,
• kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk,
• zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów,
• nabywanie umiejętności szybkiej orientacji w przestrzeni, decyzji, uwagi,
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
• kształcenie sprawności ruchowej dzieci, stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno-ruchowych,
• budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły,
• nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym zasadom i ustaleniom, rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej,
• rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia,
• wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu,
• kształtowanie zainteresowania tańcem,
• nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się.

Szczegółowe informacje: DK w Rzykach, os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10, e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

Kategoria:

Ruch, Taniec

Grupa wiekowa:

Dla dzieci,

Prowadząca/y:

Julia Góra

Cena:

20 zł / miesiąc

Data:

CZWARTKI godz. 16:30-17:15

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content