Zajęcia recytatorsko-teatralne (indywidualne)

Zajęcia recytatorsko-teatralne dla dzieci i młodzieży (indywidualne) w Świetlicy CKiW w Rzykach.
Instruktor: Joanna Amrozi.

Zajęcia mają na celu:
• rozbudzanie zdolności recytatorskich uczniów,
• kształtowanie u uczniów potrzeby obcowania ze sztuką,
• budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w uczniach kreatywności,
• uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich),
• nauka korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury; docierania do informacji, wyrażania swojego sądu; wszechstronnego rozwoju,
• nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji,
• wspomaganie, podniesienie samooceny.

Szczegółowe informacje: Świetlica CKiW w Rzykach, os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10, e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

Kategoria:

Teatr

Grupa wiekowa:

Dla dzieci, Dla młodzieży,

Prowadząca/y:

Joanna Amrozi

Data:

Zajęcia ruszają w październiku 2021 r. Szczegółowe informacje nt. zajęć (cena, dzień tygodnia) zaktualizowane zostaną we wrześniu 2021 r.

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content