Zajęcia recytatorsko-teatralne dla dzieci i młodzieży (indywidualne)

Zajęcia recytatorsko-teatralne dla dzieci i młodzieży w DK w Sułkowicach-Bolęcinie (indywidualne).
Instruktor: Sabina Gibas.

Zajęcia mają na celu:
• rozbudzanie zdolności recytatorskich uczniów,
• kształtowanie u uczniów potrzeby obcowania ze sztuką,
• budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w uczniach kreatywności,
• uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich),
• nauka korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury; docierania do informacji, wyrażania swojego sądu; wszechstronnego rozwoju,
• nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji,
• wspomaganie, podniesienie samooceny,
• przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym.

Szczegółowe informacje: DK w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1, tel. 33 870 13 64, e-mail: bolecina@kultura.andrychow.eu

Kategoria:

Teatr

Grupa wiekowa:

Dla dzieci, Dla młodzieży,

Prowadząca/y:

Sabina Gibas

Data:

Zajęcia ruszają w październiku 2023 r.

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content