Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: nauka gry na instrumentach, warsztaty recytatorsko-teatralne, zajęcia plastyczno-techniczne, balet dla dzieci, hip-hop, zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, taniec współczesny, ćwiczenia relaksacyjne dla dorosłych, zajęcia wokalno-aktorskie oraz nauka śpiewu.

Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku, ul. Szkolna 7, tel. 33 875 47 29 lub 530 085 726, e-mail: zagornik@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022


Prosimy – zapoznaj się z “Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj