Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Wiejski Dom Kultury w Targanicach ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalno-aktorskie, zajęcia plastyczno-techniczne, fitness, zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, taniec współczesny, ćwiczenia relaksacyjne dla pań 50+, joga, zajęcia recytatorsko-teatralne oraz Grupa Teatralna >Jaka?<.
Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach, ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25, e-mail: targanice@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022


Prosimy – zapoznaj się z “Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA