Informacje

Mieszkańcy Targanic w trosce o rozwój kultury i oświaty na wsi – dla uczczenia „tysiącletniej historii państwa polskiego” – postanowili w roku 1963 wybudować w czynie społecznym Dom Gromadzki. W styczniu 1967 roku, dzięki pomocy Wydziału Kultury i Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach, zaistniały możliwości prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Pierwszym kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Targanicach został Jan Fujawa, kolejnymi: Janina Falkowska, Zenon Jurczak, Alicja Brandys, Renata Fujawa, Antoni Hutniczak, Zbigniew Brandys, Barbara Rajda, Teresa Kudłacik, Kinga Piesko. W ponad 50-letniej działalności Wiejskiego Domu Kultury w Targanicach znalazły się liczne imprezy o charakterze kulturalnym, społecznymi sportowym oraz koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, m.in.: taneczne, plastyczne, wokalne, sportowe, językowe, modelarskie. Od samego początku istnienia placówki organizowano koła recytatorskie i teatralne. Tradycja ta, zapoczątkowana przez wielkiego miłośnika teatru – Jana Fujawę, przetrwała do dziś i w dalszym ciągu przyświeca jej jedno z najszlachetniejszych przesłań pracy kulturalnej: „Uwrażliwianie na piękno sztuki i odkrywanie urody słowa mówionego i pisanego”. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2020:

Weronika Smaza
II Nagroda w XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” on-line w Sułkowicach-Bolęcinie – 16.06.2020 r.

Lena Bizoń
III Nagroda w XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” on-line w Sułkowicach-Bolęcinie – 16.06.2020 r.
I Nagroda w XXVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy on-line w Targanicach – 22.12.2020 r.

Anna Łysoń
Wyróżnienie w XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” on-line w Sułkowicach-Bolęcinie – 16.06.2020 r.

Karolina Fryt
– Nominacja do eliminacji rejonowych 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: poezja śpiewana – Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie – 8.09.2020 r.
– Nominacja do eliminacji rejonowych 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: recytacja – Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie – 8.09.2020 r.
– Nominacja do eliminacji wojewódzkich 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii: poezja śpiewana – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie – 14.09.2020 r.
– III Nagroda w Konkursie MY MUSIC “Krakowska Piosenka Poetycka” – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie – 17.11.2020 r.

Dagmara Cibor
I Nagroda w I Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim “Słówko w ramie” w Zagórniku – 18.12.2020 r.

Wojciech Matyszkowicz
II Nagroda w I Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim “Słówko w ramie” w Zagórniku – 18.12.2020 r.
III Nagroda w XXVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy on-line w Targanicach – 22.12.2020 r.

Krzysztof Ogórek
III Nagroda w I Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim “Słówko w ramie” w Zagórniku – 18.12.2020 r.

Karolina Ogórek
Wyróżnienie w I Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim “Słówko w ramie” w Zagórniku – 18.12.2020 r.

Lidia Galus
II Nagroda w XXVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy on-line w Targanicach – 22.12.2020 r.

Zuzanna Matyszkowicz
III Nagroda w XXVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy on-line w Targanicach – 22.12.2020 r.

Aleksandra Rusinek
III Nagroda w XXVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy on-line w Targanicach – 22.12.2020 r.


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2019:

Weronika Smaza
I Nagroda w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Zofia Oczkowska
I Nagroda w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Lena Bizoń
II Nagroda w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Paulina Drabczyk
III Nagroda w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Julia Góral
III Nagroda w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Igor Grygiel
Wyróżnienie w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.

Anna Łysoń
Wyróżnienie w XXVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 6.12.2019 r.


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2018:

Aldona Zawada
– wyróżnienie w XXVI Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor Sprawił” – 21.05.2018 r. 

Wiktoria Bizon
– Nagroda Grand Prix w XII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 25.05.2018 r. 

Karolina Wawrzeszkiewicz
– I Nagroda w XII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 25.05.2018 r. 
– III Nagroda w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 

Kaja Homel
– II Nagroda w XII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 25.05.2018 r. 

Weronika Smaza
– Wyróżnienie w XII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 25.05.2018 r. 
– I Nagroda w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 

Lena Bizoń
– III Nagroda w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 

Anna Łysoń
– Wyróżnienie w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 

Krystian Bury
– Wyróżnienie w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 

Aleksandra Górska
– Wyróżnienie w XXVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 7.12.2018 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2017:

Kaja Homel
– Nagroda Specjalna w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Wiktoria Bizon
– I Nagroda w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Krystian Bury
– I Nagroda w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Alex Bury
– II Nagroda w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Karolina Wawrzeszkiewicz
– Wyróżnienie w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Anna Łysoń
– Wyróżnienie w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Anna Kubasiak
– Wyróżnienie w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Oliwia Romik
– Wyróżnienie w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Weronika Smaza
– Wyróżnienie w XXV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 8.12.2017 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– Nagroda TALENT 2017 w XVII Festiwalu Artystycznym “Talenty” w Wadowicach (kategoria: teatr) – 17.12.2017 r. 

Karolina Wawrzeszkiewicz
– Nagroda TALENT 2017 w XVII Festiwalu Artystycznym “Talenty” w Wadowicach (kategoria: recytacja) – 17.12.2017 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2016:

Julia Kudłacik
– Wyróżnienie na Festiwalu Tańca w Zatorze – 6.03.2016 r. 

Grupa hip-hop
– Wyróżnienie w Przeglądzie Artystycznym KOKON w Wadowicach – 9.03.2016 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– I Nagroda w X Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 13.05.2016 r. 

Karolina Wawrzeszkiewicz
– I Nagroda w X Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 13.05.2016 r. 
– Grand Prix XXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 4.11.2016 r.

 Julia Kudłacik
– III Nagroda w X Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 13.05.2016 r.
– I Nagroda w XXIV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 4.11.2016 r. 

Krystian Bury
– Wyróżnienie specjalne w X Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 13.05.2016 r. 

Kaja Homel
– Wyróżnienie w X Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 13.05.2016 r. 
– I Nagroda w XXIV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 4.11.2016 r. 

Marta Oczkowska
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana podczas Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 20.05.2016 r. 

Aldona Zawada
– II Nagroda w kategorii: poezja śpiewana podczas Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 20.05.2016 r. 

Gabriela Pasternak
– Grand Prix w I Konkursie Wokalnym “Śpiewanka” w Inwałdzie – 7.06.2016 r. 
– Nominacja do Nagrody “Talent” XVI Festiwalu Artystycznego “Talenty 2016” w kategorii: wokal, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 7.11.2016 r. 

Karolina Fryt
– I Nagroda w I Konkursie Wokalnym “Śpiewanka” w Inwałdzie – 7.06.2016 r. 
– Nominacja do Nagrody “Talent” XVI Festiwalu Artystycznego “Talenty 2016” w kategorii: wokal, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 7.11.2016 r. 
– Nagroda “Talent” XVI Festiwalu Artystycznego “Talenty 2016” w kategorii: wokal, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 11.12.2016 r. 

Zuzanna Bizoń
– Wyróżnienie w I Konkursie Wokalnym “Śpiewanka” w Inwałdzie – 7.06.2016 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2015:

Aldona Zawada
– I Nagroda w kategorii: recytacja 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 30.01.2015 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 16.03.2015 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 17.03.2015 r. 
– Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie w Krakowie – 28.04.2015 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana w Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 15.05.2015 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja w Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 16.05.2015 r. 

Marta Oczkowska
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 30.01.2015 r. 
– II Nagroda w kategorii: recytacja 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 30.01.2015 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 16.03.2015 r. 
– I Nagroda w kategorii: recytacja 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 17.03.2015 r.
– Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie w Krakowie – 28.04.2015 r. 

Karolina Buda
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 30.01.2015 r. 

Ewa Mrzygłód
– I Nagroda na Festiwalu Tańca w Zatorze – 22.03.2015 r.
– Wyróżnienie w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Małgorzata Matusiak
– III Nagroda na Festiwalu Tańca w Zatorze – 22.03.2015 r. 
– III miejsce w VI Gminnym Konkursie Talentów WOW! – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 24.06.2015 r.

Iwona Wróbel
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana w Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 15.05.2015 r. 

Karolina Fryt
– Nagroda “TALENT MAŁOPOLSKI” w XXVIII Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych w Dobczycach – 22.05.2015 r. i Nominacja do występu w Piwnicy pod Baranami w Krakowie – 30.06.2015 r. 

Julia Kudłacik
– II miejsce w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim “Humor w literaturze – Szelki 2015” w Sułkowicach-Bolęcinie – 22.05.2015 r. 
– II Nagroda w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– III miejsce w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim “Humor w literaturze – Szelki 2015” w Sułkowicach-Bolęcinie – 22.05.2015 r. 
– Nominacja do Nagrody “Talent” XV Festiwalu Artystycznego “Talenty 2016” w kategorii: recytacja, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 4.11.2015 r. 
– I Nagroda w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Zofia Górny
– III miejsce w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 22.05.2015 r. 
– I miejsce w VI Gminnym Konkursie Talentów WOW! – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 24.06.2015 r. 

Gabriela Pasternak
– II miejsce w VI Gminnym Konkursie Talentów WOW! – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 24.06.2015 r. 

Wiktoria Bizon
– Wyróżnienie w VI Gminnym Konkursie Talentów WOW! – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 24.06.2015 r. 
– II Nagroda w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

 Karolina Wawrzeszkiewicz
– II Nagroda w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r.

Alex Bury
– Wyróżnienie w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Krystian Bury
– Wyróżnienie w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Zofia Oczkowska
– Wyróżnienie w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 

Joanna Walczak
– Wyróżnienie w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 6 – 8.11.2015 r. 


Osiągnięcia podopiecznych WDK w Targanicach w roku 2014:

Aldona Zawada
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 28.02.2014 r. 
– II Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 28.02.2014 r. 
– I Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 17.03.2014 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 18.03.2014 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 17.05.2014 r. 
– Nagroda Publiczności w kategorii: poezja śpiewana Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 17.05.2014 r. 

Marta Oczkowska
– II Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 28.02.2014 r. 
– I Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 17.03.2014 r.
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 18.05.2014 r. 

Justyna Gajczak
– III Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 28.02.2014 r. 
– I Nagroda w kategorii: recytacja 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 17.03.2014 r. 
– III Nagroda w kategorii: poezja śpiewana Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 17.05.2014 r. 

Anna Kolber
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 28.02.2014 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– I Nagroda w V Gminnym Konkursie Talentów WOW! Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 20.03.2014 r. 
– II Nagroda w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Humor w literaturze – Szelki 2014” w Sułkowicach-Bolęcinie – 15.05.2014 r.
– II miejsce w XXII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 24.10.2014 r. 
– Nominacja do Nagrody “Talent” XIV Festiwalu Artystycznego “Talenty 2014” w kategorii: recytacja, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 27.11.2014 r. 

Ewa Mrzygłód
– Wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Talentów WOW! Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 20.03.2014 r. 
– I Nagroda na Festiwalu Tańca w Zatorze – 22.03.2014 r. 

Małgorzata Matusiak
– Wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Talentów WOW! Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 20.03.2014 r. 
– Wyróżnienie na Festiwalu Tańca w Zatorze – 22.03.2014 r. 
– Nominacja do Nagrody “Talent” XIV Festiwalu Artystycznego “Talenty 2014” w kategorii: taniec, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 26.11.2014 r. 

Gabriela Marczyńska
– I Nagroda w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 15.05.2014 r. 
– III miejsce w XXII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 24.10.2014 r. 

Wiktoria Bizon
– II Nagroda w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 15.05.2014 r. 
– Wyróżnienie w XXII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 24.10.2014 r. 

Daria Kurzyniec
– Wyróżnienie w VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 15.05.2014 r. 

Gabriela Pasternak
– III Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Inwałdzie – 12.06.2014 r. 

Wiktoria Maciejczyk
– Wyróżnienie w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Inwałdzie – 12.06.2014 r. 

Agata Kasprzak
– Wyróżnienie w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Inwałdzie – 12.06.2014 r. 

Julia Kudłacik
– Wyróżnienie w XXII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy – 24.10.2014 r. 

Karolina Fryt
– Nominacja do Nagrody “Talent” XIV Festiwalu Artystycznego “Talenty 2014” w kategorii: wokal, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 25.11.2014 r. 
– Nagroda “Talent” XIV Festiwalu Artystycznego “Talenty 2014” w kategorii: wokal, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury –14.12.2014 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2013:

Aldona Zawada
– I Nagroda w kategorii: recytacja 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2013 r. 
– I Nagroda w kategorii: recytacja 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 12.04.2013 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie w Krakowie – 29.04.2013 r. 

Justyna Gajczak
– II Nagroda w kategorii: recytacja 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2013 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 12.04.2013 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 17.05.2013 r. 
– Wyróżnienie w XXXV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poetyckiej PIOSTUR GOROL SONG w Andrychowie – 22.11.2013 r. 

Marta Oczkowska
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2013 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 15.04.2013 r. 
– II Nagroda w kategorii: poezja śpiewana Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 17.05.2013 r. 

Anna Kolber
– II Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2013 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 15.04.2013 r. 

Grupa Tańca Nowoczesnego “Lanss”
– Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Wadowicach – 18.03.2013 r.

Gabriela Marczyńska
– I Nagroda w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 10.05.2013 r. 
– I Nagroda w XXI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013 r. 

Julia Kudłacik
– I Nagroda w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 10.05.2013 r.
– I Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 11.06.2013 r.
– Nagroda Specjalna w XXI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013 r.

Sandra Romik
– I Nagroda w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 10.05.2013 r. 

Natalia Zawada
– Wyróżnienie w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 10.05.2013 r. 
– Wyróżnienie w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 11.06.2013 r.
– Nagroda Specjalna w XXI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013 r.

Wiktoria Maciejczyk
– II Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku –11.06.2013 r.

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– Grand Prix XXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013r. 

Wiktoria Bizon
– II Nagroda w XXI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013 r. 

Daria Kurzyniec
– Wyróżnienie w XXI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w Targanicach – 25.10.2013 r. 

Małgorzata Matusiak
– Nominacja do nagrody “Talent” XIII Festiwalu Artystycznego “Talenty 2013” w kategorii: taniec, organizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury – 26.11.2013 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2012:

Dominika Dyduch, Wiktoria Sordyl, Joanna Walczak, Kacper Łysoń, Ewa Mrzygłód, Emilia Pękala, Piotr Kierczak, Martyna Gibas, Aleksandra Sosnowska, Kacper Bakalarski, Wiktoria Walaszek, Wojciech Walaszek, Jakub Bąk
– I Nagroda w XXV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego “Złote Pantofelki” w Kętach – 18.02.2012 r. 

Justyna Gajczak
– II Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 2.03.2012 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 11.04.2012 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie w Krakowie – 18.04.2012 r. 
– Wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Festiwalu “Talenty Małopolski 2012” w Czchowie – 12.05.2012 r. 
– II Nagroda w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 18.05.2012 r. 
– Kwalifikacja do I etapu XV Konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej “Pamiętajmy o Osieckiej” w Warszawie – 21.05.2012 r.
– I Nagroda w XXI Turnieju Poezji Śpiewanej – eliminacje centralne we Włocławku – 30.05 – 3.06.2012 r.
– Wyróżnienie w II etapie XV Konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej “Pamiętajmy o Osieckiej” w Sopocie – 5 – 14.08.2012 r. 
– II Nagroda w III etapie XV Konkursu na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej “Pamiętajmy o Osieckiej” w Warszawie – 1.10.2012 r. 
– Kwalifikacja do 48. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie – 12 – 14.10.2012 r. 
– Wyróżnienie w XXXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poetyckiej PIOSTUR GOROL SONG 2012– 16 – 18.11.2012 r. 

Grupa Teatralna JAKA?
– Nagroda Specjalna w XIX Ogólnopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon 2012 – 20.04.2012 r. 

Julia Kudłacik
– II Nagroda w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2012 r. 
– II Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 20.06.2012 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– II Nagroda w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2012 r. 
– Wyróżnienie w XX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 26.10.2012 r. 

Aldona Zawada
– Nagroda Publiczności w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 18.05.2012 r. 
– Wyróżnienie w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję “Amor sprawił” w Oświęcimiu – 18.05.2012 r. 

Marta Oczkowska
– I Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 20.06.2012 r. 

Elżbieta Walczak
– Wyróżnienie w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 20.06.2012 r. 

Natalia Zawada
– I Nagroda w XX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 26.10.2012 r. 

Gabriela Marczyńska
– Wyróżnienie w XX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 26.10.2012 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2011:

Aldona Zawada
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2011 r. 
– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 29.03.2011 r. 
– Nagroda aktorska w XVIII Ogólnopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon 2011 – 7.04.2011 r. 
– Kwalifikacja do 47. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie – 19.10.2011 r. 

Karolina Buda
– III Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 25.02.2011 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 29.03.2011 r. 
– III Nagroda w XVIII Ogólnopolskich Basztowych Konfrontacjach Recytatorów – Koryfeusz 2011 w Andrychowie – 2.12.2011 r. 

Stefania Mrawczyńska
– I Nagroda w Przeglądzie Form Tanecznych w Zatorze – 5.03.2011 r. 

Grupa taneczna hip-hop “Jump”
– I Nagroda w Przeglądzie Form Tanecznych w Zatorze – 5.03.2011 r.
– Wyróżnienie w XII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Wadowicach – 30.03.2011 r. 
– Wyróżnienie w III Gminnym Konkursie Talentów “WOW!” – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 18.04.2011 r.

Grupa Teatralna JAKA?
– Wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon 2011 – 7.04.2011 r. 

Elżbieta Walczak
– II Nagroda w V Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 19.05.2011 r. 
– III Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 8.06.2011 r.

Edyta Ćwiertka
– II Nagroda w V Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 19.05.2011 r. 
– Wyróżnienie w XIX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 21.10.2011 r. 

Julia Kudłacik
– Wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Recytatorskim “Humor w literaturze – Szelki 2011” w Sułkowicach-Bolęcinie – 19.05.2011 r. 

Anna Lisicka
– Wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 19.05.2011 r. 

Aleksandra Wojewodzic
– Wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 19.05.2011 r. 

Sandra Romik
– Wyróżnienie w XIX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 21.10.2011 r. 

Magdalena Wawrzeszkiewicz
– Wyróżnienie w XIX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 21.10.2011 r. 

Justyna Gajczak
– Nominacja do Nagrody TALENT w XI Festiwalu Artystycznym Talenty 2011” w Wadowicach – 28.11.2011 r. 
– Nagroda TALENT w XI Festiwalu Artystycznym Talenty 2011” w Wadowicach – 11.12.2011 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2010:

Natalia Bizon
– I Nagroda w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Wadowicach – 17.02.2010 r. 
– Wyróżnienie w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r.
– II Nagroda w XVI Turnieju Jednego Wiersza w Andrychowie – 8.06.2010 r.
– Wyróżnienie w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 15.10.2010 r.  

Aldona Zawada
– I Nagroda w kategorii: recytacja 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 26.02.2010 r. 
– II Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 26.02.2010 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 19.04.2010 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: recytacja 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 20.04.2010 r. 
– II Nagroda w II Gminnym Konkursie Talentów “WOW!” – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 13.05.2010 r. 
– I Nagroda w XXXII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poetyckiej PIOSTUR GOROL SONG w Andrychowie – 26.11.2010 r. 

Karolina Buda

– I Nagroda w kategorii: poezja śpiewana 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 26.02.2010 r. 
– Wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 19.04.2010 r.
– Wyróżnienie II stopnia w XVII Ogólnopolskich Basztowych Konfrontacjach Recytatorskich – Koryfeusz 2010 w Andrychowie – 3.12.2010 r.

Kacper Sobala
– II Nagroda w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r. 

Justyna Gajczak
– II Nagroda w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r.
– Grand Prix w II Gminnym Konkursie Talentów “WOW!” – Wylęgarnia Osobowości Wszelakiej w Targanicach – 13.05.2010 r. 
– I Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 2.06.2010 r. 
– III Nagroda w XVI Turnieju Jednego Wiersza w Andrychowie – 8.06.2010 r. 
– Nagroda Specjalna w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 15.10.2010 r. 
– Wyróżnienie w XXXII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poetyckiej PIOSTUR GOROL SONG w Andrychowie – 26.11.2010 r. 

Sandra Romik
– Wyróżnienie w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r.
– III Nagroda w XVI Turnieju Jednego Wiersza w Andrychowie – 8.06.2010 r. 
– I Nagroda w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 15.10.2010 r. 

 Kamil Marczak
– Wyróżnienie w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r. 

Teatr “Kolor”
– Wyróżnienie w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 27.04.2010 r. 

Natalia Zawada
– I Nagroda w XVI Turnieju Jednego Wiersza w Andrychowie – 8.06.2010 r. 

Edyta Ćwiertka
– Wyróżnienie w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 15.10.2010 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2009:

Karolina Buda
– Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Wadowicach – 29.01.2009 r. 
– Wyróżnienie w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Aldona Zawada
– II Nagroda w kategorii: recytacja 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje powiatowe w Wadowicach – 11.02.2009 r. 
– II Nagroda w kategorii: recytacja 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje rejonowe w Krakowie – 15.04.2009 r. 
– II Nagroda w kategorii: recytacja 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie w Krakowie – 27.04.2009 r. 
– I Nagroda w XVI Ogólnopolskich Basztowych Konfrontacjach Recytatorów – Koryfeusz 2009 w Andrychowie – 4.12.2009 r. 

Sandra Romik
– I Nagroda w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Wiktoria Bizon
– III Nagroda w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Julia Kudłacik
– Nagroda Specjalna w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Tomasz Żywioł
– Nagroda Specjalna w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Daria Marczak
– Nagroda Specjalna w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Kacper Sobala
– Wyróżnienie w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Anna Lisicka
– Wyróżnienie w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 

Justyna Gajczak
– Wyróżnienie w III Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 28.04.2009 r. 
– I Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 1.06.2009 r. 
– III Nagroda w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 23.10.2009 r. 

Grupa taneczna “Blue Steps”
– II Nagroda w IV Gminnym Konkursie Tanecznym “Pasje i Talenty” w Inwałdzie – 29.04.2009 r. 

Mikołaj Pniak
– Wyróżnienie w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 23.10.2009 r. 

Edyta Ćwiertka
– Wyróżnienie w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 23.10.2009 r. 

Bartłomiej Bizoń
– Wyróżnienie w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 23.10.2009 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2008:

Justyna Gajczak
– I Nagroda w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach- Bolęcinie – 8.04.2008 r. 
– III Nagroda w Gminnym Przeglądzie Piosenki “O Złotą, Srebrną i Brązową Nutkę” w Zagórniku – 29.05.2008 r. 
– Wyróżnienie w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 12.12.2008 r. 

Bartłomiej Bizoń
– II Nagroda w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

 Sandra Romik
– Wyróżnienie w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r.

Witold Kierczak
– Wyróżnienie w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

Kacper Sobala
– Wyróżnienie w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

Anna Lisicka
– Nagroda Specjalna w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

Julia Kudłacik
– Nagroda Specjalna w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

Daria Marczak
– Nagroda Specjalna w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 

Adrian Marczak
– Nagroda Specjalna w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Szelki – humor w literaturze” w Sułkowicach-Bolęcinie – 8.04.2008 r. 
– II Nagroda w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 12.12.2008 r. 

Karolina Buda
– Wyróżnienie w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 12.12.2008 r. 


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Targanicach w roku 2007:

Teatrzyk dla dzieci “Kolor”
– I Nagroda w VI Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych – Andrychów, czerwiec 2007 r. 

Grupa Teatralna “Kram”
– I Nagroda w VI Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych – Andrychów, czerwiec 2007 r. 

Aldona Zawada
– I Nagroda w XV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 7.12.2007 r. 

Michał Kudłacik
– II Nagroda w XV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 7.12.2007 r. 

Justyna Gajczak
– Wyróżnienie w XV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w Targanicach – 7.12.2007 r.