Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: zajęcia plastyczno-techniczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, zumba, zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, taniec nowoczesny, Kurs Tańca Towarzyskiego i użytkowego, ćwiczenia relaksacyjne dla pań 50+, joga, zajęcia recytatorsko-teatralne oraz robotyka.
Szczegółowe informacje: WDK w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124 a/2, tel. 33 875 27 45 lub 668 139 168, e-mail: sulkowice@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022


Prosimy – zapoznaj się z “Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj