Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: nauka gry na instrumentach, pracownia artystyczna, rysunek i malarstwo, pracownia rękodzieła, zajęcia wokalne i wokalno-aktorskie, taniec nowoczesny, karate, zumba oraz zajęcia teatralne – Teatr Ruchu „Forma” i „Mini Forma”.
Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel. 33 432 26 12, e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022:


Prosimy – zapoznaj się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj