Informacje

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie to miejsce spotkań miłośników sztuki i dobrej zabawy, którzy skupiają się w zespołach i kołach artystycznych oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych od pokoleń. To tu realizują swoje potrzeby i aspiracje. Rozwijają się, bawią, integrują. Nasz Dom Kultury jest jedną z placówek podlegających CKiW w Andrychowie, którego początek istnienia wyznaczają lata 70.
Placówka współdziała również z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Na co dzień prowadzone są tu zajęcia artystyczne. Należy zwrócić też uwagę na indywidualne zajęcia z malarstwa i rysunku oraz tańca scenicznego.
Dzieci i młodzież biorąca udział w w/w kołach uczestniczyła w wielu imprezach i festiwalach konkursowych, gdzie osiągała duże sukcesy, np. festiwal „Korczak” w Warszawie, dwukrotny udział w Dolinie Kreatywnej (Warszawa Programu 2 TP), festiwal w Niemczech, w Suwałkach oraz trzykrotne zdobycie tytułu „Talent”.
Przy WDK w Inwałdzie działają: Teatr Ruchu FORMA oraz Teatr Ruchu MINI FORMA.

Do podstawowych zadań domu kultury należą:

  • Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  • Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań i zespołów.
  • Organizacja spektakli, przeglądów, wystaw, spotkań, imprez artystycznych i rozrywkowych.
  • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
  • Dobra, wesoła, twórcza zabawa.

Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2021 roku:

Teatr – instruktor Aneta Lachendro
Lila Stuglik
– III nagroda – Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją twórców beskidzkich”, Andrychów

Wokal – instruktor Ewa Walczak
Magdalena Kożuch
– wyróżnienie – VI Konkurs Wokalny „Śpiewanka” on-line, Inwałd


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2020 roku:

Wokal – instruktor Ewa Walczak
Magdalena Kożuch
– Nagroda Talent (kategoria wokal) – XX Festiwal Artystyczny Talenty 2020, Wadowice


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2018 roku:

Wokal – instruktor Beniamin Sobaniec
Jakub Jopek
– III miejsce w III Konkursie Wokalnym „Śpiewanka”, Inwałd


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2017 roku:

Taniec sceniczny – zajęcia indywidualne – instruktor Aneta Lachendro
Karolina Graca
– nagroda specjalna podczas I Festiwalu „Teatr poza słowami”

Rysunek, malarstwo – instruktor Aneta Lachendro
Mateusz Gawęda
– I nagroda w I kategorii wiekowej Konkursu Malarstwa i Rysunku „Plamą i kreską – andrychowskie inspiracje”

Wiktoria Paszewska
– Nagroda Talent (kategoria plastyka) – XVII Festiwal Artystyczny Talenty 2017, Wadowice

Wokal – instruktor Beniamin Sobaniec
Aleksandra Gromotka
– wyróżnienie w II kategorii – II Gminny Konkurs Wokalny „Śpiewanka”, Inwałd

Jakub Jopek
– wyróżnienie w I kategorii – II Gminny Konkurs Wokalny „Śpiewanka”, Inwałd


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2016 roku:

Taniec sceniczny – zajęcia indywidualne – instruktor Aneta Lachendro
Karolina Graca
– nominacja do tytułu Talent 2016 – Wadowice – kategoria taniec
– Nagroda Talent (kategoria taniec) – XVI Festiwal Artystyczny Talenty 2016


Osiągnięcia dzieci i młodzieży z WDK w Inwałdzie w 2015 roku:

Rysunek, malarstwo – instruktor Aneta Lachendro
Natalia Styła

– nominacja do tytułu Talent 2015 – kategoria plastyka

Wiktoria Paszewska
– nominacja do tytułu Talent 2015 – kategoria plastyka
– Nagroda Talent 2015 (kategoria plastyka)

Elżbieta Kudłacik
– nominacja do tytułu Talent 2015 – kategoria plastyka

Taniec – instruktor Natalia Widlarz – zespół Strefa Crew
– nominacja do Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego World Dance 2015
– II miejsce – Festiwal Tańca w Zatorze 2015
– wyróżnienie – XXXV Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży w Krakowie

Taniec – instruktor Natalia Widlarz – zespół Madance
– III miejsce – Festiwal Tańca w Zatorze 2015
– nominacja do finału – Festiwal Tańca „Rytmy Ulicy” Brzeszcze 2015


Osiągnięcia grupy działającej w WDK w Inwałdzie w roku 2013:

Grupa taneczna ABSTRAKT – instruktor Natalia Widlarz
– wyróżnienie w III Powiatowym Przeglądzie Tanecznym „Pasje i talenty czyli szaleństwa artystyczne”, Andrychów
– udział w ogólnopolskich przeglądach tanecznych w Chrzanowie i Sosnowcu
– udział w Gali Kickboxingu w Andrychowie