Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Świetlica w Sułkowicach-Bolęcinie ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: nauka gry na instrumentach, warsztaty recytatorsko-aktorskie, zajęcia plastyczno-techniczne, ćwiczenia relaksacyjne, fitness dla młodzieży, zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych oraz taniec współczesny.
Szczegółowe informacje: Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1, tel.33 870 13 64 lub 518 599 869, e-mail: bolecina@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022

PLASTYCZNE

MUZYCZNE

TANECZNE

TEATRALNE

INNE


Prosimy – zapoznaj się z “Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj