Zajęcia stałe

PROPONOWANE ZAJĘCIA STAŁE | sezon kulturalny 2021/2022

Świetlica w Rzykach ogłasza nabór na zajęcia stałe proponowane w sezonie kulturalnym 2021/2022. W ofercie, m.in.: nauka gry na instrumentach, warsztaty recytatorsko-aktorskie, zajęcia plastyczno-techniczne, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia taneczno-ruchowe dla najmłodszych, taniec współczesny.
Szczegółowe informacje: Świetlica CKiW w Rzykach, os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10, e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

PROPOZYCJA ZAJĘĆ STAŁYCH W ROKU KULTURALNYM 2021/2022

PLASTYCZNE

MUZYCZNE

TANECZNE

TEATRALNE

INNE


Prosimy – zapoznaj się z “Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Formularze do pobrania:

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA: tutaj