Sponsoring – MARKETING Z KULTURĄ

OFERTA SPONSORINGOWA | KULTURALNA PROMOCJA TWOJEJ FIRMY – MARKETING Z KULTURĄ

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie tych na dużą skalę, wymaga długich przygotowań, zaangażowania wielu ludzi, pozyskania środków finansowych oraz byłaby wyjątkowo trudna bez wsparcia sponsorów – firm, które biznes postrzegają nie tylko przez pryzmat zysków, dla których wspieranie wydarzeń kulturalnych jest poważną inwestycją.

Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o Firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia też pewną misję społeczną. W przypadku wydarzeń organizowanych przez andrychowskie Centrum Kultury i Wypoczynku to zarazem gwarancja, że wsparcie przeznaczane jest na przedsięwzięcia najlepsze w swojej kategorii, cenione przez widzów.

Dysponujemy licznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi, które – mamy nadzieję – wesprą realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej. Ponadto oferujemy Państwu możliwość wykorzystania ogromnego promocyjnego potencjału organizowanych przez nas wydarzeń. Sponsorom – w zakresie adekwatnym do zaangażowania finansowego lub produktowego – zapewniamy obecność w kampanii promocyjnej i informacyjnej wybranej imprezy, jak również promocję Firmy podczas jej trwania.

Zapraszamy do współpracy!


Osoba do kontaktu:
Beata Mider-Sitarz | Kierownik Działu Promocji i Reklamy
tel.: 692 792 717 | e-mail: marketing@kultura.andrychow.eu