Sponsoring – MARKETING Z KULTURĄ

OFERTA SPONSORINGOWA | KULTURALNA PROMOCJA TWOJEJ FIRMY – MARKETING Z KULTURĄ

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie tych na dużą skalę, wymaga długich przygotowań, zaangażowania wielu ludzi, pozyskania środków finansowych oraz byłaby wyjątkowo trudna bez wsparcia sponsorów – firm, które biznes postrzegają nie tylko przez pryzmat zysków, dla których wspieranie wydarzeń kulturalnych jest poważną inwestycją.

Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o Firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia też pewną misję społeczną. W przypadku wydarzeń organizowanych przez andrychowskie Centrum Kultury i Wypoczynku to zarazem gwarancja, że wsparcie przeznaczane jest na przedsięwzięcia najlepsze w swojej kategorii, cenione przez widzów.

Dysponujemy licznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi, które – mamy nadzieję – wesprą realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej. Ponadto oferujemy Państwu możliwość wykorzystania ogromnego promocyjnego potencjału organizowanych przez nas wydarzeń. Sponsorom – w zakresie adekwatnym do zaangażowania finansowego lub produktowego – zapewniamy obecność w kampanii promocyjnej i informacyjnej wybranej imprezy, jak również promocję Firmy podczas jej trwania.


Zapraszamy do współpracy z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w 2023 roku, m.in. podczas organizacji imprez:

BAJKOLANDIA / 4 czerwca 2023 r.
DNI ANDRYCHOWA / 1-2 lipca 2023 r.

Zachęcamy Państwa do wykorzystania promocyjnego potencjału w/w wydarzeń. W przypadku podjęcia z nami współpracy – jako Organizator w/w imprez – zobowiązujemy się do informowania opinii publicznej o wsparciu udzielonym przez sponsora poprzez popularyzowanie oznaczenia indywidualizującego sponsora w czasie kampanii promocyjno-informacyjnej poprzedzającej wybraną imprezę, jak i w trakcie trwania tej imprezy.
Wspierającym nasze działania zapewniamy obecność w kampanii poprzedzającej imprezy (m.in.: zamieszczenie logotypu na plakatach i ulotkach, promocja w lokalnych portalach informacyjnych, w prasie oraz radio, serwisach społecznościowych, stronie www – w tym możliwość zamieszczenia artykułów sponsorowanych, itd.), jak również promocję podczas imprezy (m.in.: możliwość ustawienia stoiska promocyjnego, logotyp/reklama Firmy w spocie wideo wyświetlanym na telebimie, emisja spotów audio, zapowiedzi konferansjera, itd.).
Wskazania reklamowe są negocjowane indywidualnie oraz dobierane do strategii komunikacyjnej Firmy.
W ramach współpracy proponujemy Pakiety Sponsorskie pozwalające na zróżnicowanie poziomów sponsorowania oraz zawierające szereg korzyści dla Państwa.
Konsekwencją naszej współpracy będzie obopólne zadowolenie.


Osoba do kontaktu:
Beata Mider-Sitarz | Kierownik Działu Promocji i Reklamy CKiW w Andrychowie
tel.: 692 792 717 | e-mail: marketing@kultura.andrychow.eu