Cennik na usługi świadczone przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Cennik na usługi świadczone przez CKiW w Andrychowie:

Ceny za udział w stałych formach zajęć (w okresie od 13.09.2021 r. do 31.05.2022 r.) oraz imprezach tanecznych organizowanych w placówkach kulturalnych CKiW w Andrychowie: