Pomoc Ukrainie

Świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy [informacja z UM w Andrychowie / 10.05.2022]

Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że od dnia 16 maja 2022 roku wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy należy składać w siedzibie Ośrodka […]

Wniosek o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy [informacja z UM w Andrychowie / 05.05.2022]

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia – nie […]

Pomoc Ukrainie [informacje z UM w Andrychowie / 16.03.2022]

Przeciwdziałanie postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi/źródło: andrychow.eu/ Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne […]