Odeon

ODEON to otwarty festiwal teatrów amatorskich dla zespołów, których członkowie ukończyli 18. rok życia.
Dopuszcza się udział zespołów, których członkowie są studentami szkół teatralnych.