Wyniki

Andrychów 30.03.2017

Protokół z posiedzenia jury VI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny”,
który odbył się w ramach Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych WIOSNA W TEATRZE w dniach 28-30.03. 2017 r.

Jury VI Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich „Kocioł Teatralny”
w ramach Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych Wiosna w Teatrze Andrychów 2017
w składzie:

Wojciech Graniczewski – przewodniczący, Anna Małachowska oraz Jacek Milczanowski wyraża uznanie dla efektów pracy teatralnej wszystkich zespołów uczestniczących w Spotkaniach oraz podkreśla wysoki poziom artystyczny Festiwalu, o czym też świadczą bardzo wysokie oceny nagrodzonych spektakli.

Jednomyślnie Jury postanowiło przyznać:
– I nagrodę dla dwóch zespołów ex aequo:

Teatru Plaster z Jarosławia za spektakl „Juwenilia, czyli jak skończyć w pięknym szaleństwie” oraz Teatrowi Tup z Tarnowa za spektakl „Nie tak dawno temu”. Każdy z tych zespołów otrzymuje również nagrody finansowe po 600 zł.

– III nagroda została przyznana Teatrowi Galimatias z Żabna za spektakl „Gołębie”. Zespół otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 300 zł