Odeon

 „Odeon” to otwarty festiwal teatrów amatorskich, w ramach którego w konfrontacjach konkursowych mogą wziąć udział zespoły, których członkowie ukończyli 17. rok życia. Członkowie zespołów zgłoszonych do konkursu nie mogą być absolwentami szkół teatralnych, wydziałów aktorskich lub być studentami w/w szkół.