Zasady organizacyjne

REGULAMIN ODEON 2014

1. XXI Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich ODEON odbędzie się w dniach 28 – 30 marca 2014 roku
w Andrychowie i będzie częścią organizowanej w tym czasie WIOSNY W TEATRZE – OGÓLNOPOLSKICH OTWARTYCH SPOTKAŃ TEATRALNYCH.
2. Do części konkursowej mogą być zgłaszane spektakle teatralne amatorskich zespołów, których członkowie ukończyli 17 rok życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie nagrania DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub
montażowych) oraz wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03. 2014 roku na adres :
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b , 34 – 120 Andrychów
lub e-mail:
Szczegółowych informacji udziela Aneta Stuglik 503129078, 338753945, 338752628)
4. Organizator powoła radę programowo – artystyczną, która na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikuje spektakle do konkursu.
5. Laureaci poprzedniej edycji festiwalu są dopuszczeni do udziału na podstawie samej karty zgłoszenia.
Przez „laureata” rozumiemy zespół teatralny, który znalazł się w werdykcie Jury ODEONU z roku 2013, tj trzy pierwsze miejsca oraz Grand Prix. Laureaci mogą zgłosić do
konkursu tylko jeden spektakl. Uwaga! Od przyszłego roku będzie obowiązywać zasada, że na podstawie samej karty zgłoszenia będą przyjmowani tylko zdobywcy
pierwszej nagrody oraz GRAND PRIX.
6. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna (od teatru dramatycznego poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, performance, teatry uliczne, kabarety, monodramy, itd.) i uzależniona wyłącznie od wrażliwości i zainteresowań twórców.
7. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 60 minut, a czas na montaż scenografii oraz ustawienie świateł 20 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
8. Kolejność występów ustala organizator.
9. Prezentacje odbędą się w miejscu wybranym przez twórców w porozumieniu z organizatorem.
Możliwe miejsca prezentacji:
– Miejski Dom Kultury – scena pudełkowa o wymiarach: szerokość 7 metrów, głębokość 12 metrów, wysokość 5 metrów, sala mieści około 350 widzów,
– scena plenerowa przy Pałacu Bobrowskich o wymiarach: szerokość 17 metrów, głębokość 8,5 metra,
– w przypadku teatrów ulicznych mile widziana jest gra w plenerze (park miejski, Plac Mickiewicza).
10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowe informacje odnośnie sprzętu znajdują się na stronie internetowej imprezy. Nie zapewnia się natomiast elementów scenograficznych.
11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu pokrywane będą przez dany zespół.
12. Organizatorzy przewidują warsztaty teatralne dla uczestników przeglądu oraz konsultacje z jurorami.
13. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
14. Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd, brak udziału w warsztatach, dyskusjach, programieintegracyjnym – jest niedopuszczalny!) i aktywnego uczestnictwa w imprezie zgodnie z jej harmonogramem.
15. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów na ogłoszeniu werdyktu.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej ODEONU nie później niż 12 marca 2014 r.
Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych,
występów zaproszonych gości oraz propozycją warsztatów.
2. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do dnia 14 marca 2014 r. uregulować opłatę akredytacyjną (oraz wysłać informacje reklamowe o
zespole i spektaklu) w wysokości 120,- zł od osoby płatną przelewem na konto Organizatora:
ABS Bank Spółdzielczy 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule przelewu prosimy wpisać: “Opłata wpisowa ODEON 2014” + nazwa zespołu.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu.
3. Koszty wpisowego i przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
4. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi w terminach 28/29 i 29/30.03.2014 oraz wyżywienie w postaci 3 obiadów. Śniadania i kolacje we
własnym zakresie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów zarejestrowanych