Odeon

„Odeon” to otwarty festiwal teatrów amatorskich, w ramach którego w konfrontacjach konkursowych mogą wziąć udział zespoły, których członkowie ukończyli 17. rok życia. Członkowie zespołów zgłoszonych do konkursu nie mogą być absolwentami szkół teatralnych, wydziałów aktorskich lub być studentami w/w szkół.

Odbędzie się również forum dyskusyjne z udziałem jury, uczestników oraz publiczności, a także warsztaty dla grup teatralnych biorących udział w festiwalu.

Partnerem Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze”
jest Międzynarodowy Festiwal Wertep! Kliknij – zobacz

  • Uwaga! Dariusz Skibiński – juror Wiosny – Dyrektor artystyczny MF Wertep podczas Kotła Teatralnego i Odeonu zakwalifikuje jeden lub dwa spektakle zaprezentowane w Andrychowie do udziału w tym prestiżowym, międzynarodowym festiwalu!

Partnerem Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze”są Wadowickie Spotkania Teatralne ZGRAJA

  • Podczas XXI Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich – ODEON – najlepszy z zespołów teatralnych (Grand Prix lub I miejsce w zależności od decyzji Jury) uczestniczących w ODEONIE zostanie zakwalifikowany na Wadowickie Spotkania Teatralne ZGRAJA!