Jury

Krystyna Hussak – Przybyło

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 r., laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa w 2007 r. oraz Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa w 2011 r.

Od 13 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Propagatorka idei pedagogiki teatru Jana Dormana. Spektakle wyreżyserowane przez Krystynę Hussak-Przybyło otrzymały wiele prestiżowych nagród w Polsce i zagranicą.

Od 2000 r. współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do następujących spektakli: „Lunatycy” oraz „Mistrz i Małgorzata” Krystiana Lupy, „Makbet” Andrzeja Wajdy, „Trzy stygmaty Palmera Eldritcha”Jana Klaty, ” Auto da fé” Pawła Miśkiewicza , „Car Mikołaj” Remigiusza Brzyka, „Nie-Boska komedia”
Krzysztofa Nazara, „Oczyszczenie”Petra Zelenki.

Mama Tadzia i Leosia.

Dominik Gąsowski

Dominik Gąsowski: lalkarz, animator, członek PSPiA Klanza w Lublinie, który swe nauki pobierał m.in. u: Adama Walnego, Ewy Benesz (Polska/Włochy), Ilir Dragovoja (Albania), Jagdish Bhatt (Indie) i wielu innych; ukończył również Akademię OPT Gardzienice.

Założyciel „Żywych Wiązań”, które zajmują się wystawianiem spektakli, tworzeniem scenografii, lalek teatralnych, prowadzeniem warsztatów teatralnych i animacyjnych dla wszystkich grup wiekowych oraz realizacją indywidualnych zamówień, także muzycznych.

Ponadto teatr realizuje wspólne projekty z Fundacją Furu z Warszawy

Piotr Bussold

PIOTR BUSSOLD – ur. 1964r. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet im. kard. St. Wyszyńskiego). Od 1997 roku pracownik państwowej instytucji kultury Teatr Narodowy w Warszawie. Animator kultury, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Spotkań Teatralnych INNOWICA organizowanych cyklicznie od 2008 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowicy oraz Bractwem Młodzieży Greckokatolickiej we wsi Nowica w Beskidzie Niskim (6 edycji). Począwszy od 2009 roku koordynator koncertów muzyki jazzowej i improwizowanej we wsi Nowica organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez” przez Stowarzyszenie Artystyczne „Dzyga” we Lwowie (Ukraina). Aktywny uczestnik plenerów malarskich – Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy (od 2009 roku – 5 edycji). W latach 1980-1985 publikował własne utwory literackie w czasopismach „Radar”, „Nowy Medyk” i „Na Przełaj”. W 2013 roku opublikował tomik poetycki „W tancbudzie duszy” przez Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona zajmujące się popularyzacją polskiej muzyki tradycyjnej oraz „Protoplastykon” (wydawnictwo SPN).