Kocioł Teatralny

„Kocioł Teatralny” jest skierowany do amatorskich grup teatralnych.

Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym od 12 do 19 lat.

W ramach festiwalu przewidziany jest korowód wszystkich uczestników ulicami Andrychowa, plenerowa pre-zentacja spektakli oraz warsztaty dla uczestników i instruktorów.