Jury

Odeon – XX Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich

  • Dariusz Miłkowski
  • Jan Peszek
  • Dariusz Skibiński

Kocioł Teatralny – III Ogólnopolski Festiwal Teatralny Dzieci i Młodzieży

  • Robert Gonera
  • Dariusz Skibiński

Chcecie Bajki – Oto Bajka – I Gminny Festiwal Teatrzyków Dziecięcych.

  • Krystyna Hussak – Przybyło
  • Leszek Pielorz
  • Bartosz Nowakowski