Goście specjalni

Odeon – XX Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich

  • Jan Peszek
  • Błażej Peszek
  • Teatr A3

Kocioł Teatralny – III Ogólnopolski Festiwal Teatralny Dzieci i Młodzieży

  • Teatr A3
  • Muzyka sfer

Chcecie Bajki – Oto Bajka – I Gminny Festiwal Teatrzyków Dziecięcych.

  • Teatr A3