Oferta

Sponsoring – MARKETING Z KULTURĄ

KULTURALNA PROMOCJA TWOJEJ FIRMY – MARKETING Z KULTURĄ.

Zapraszamy do współpracy podczas BAJKOLANDII 2023

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie tych na dużą skalę, wymaga długich przygotowań, zaangażowania wielu ludzi, pozyskania środków finansowych oraz byłaby wyjątkowo trudna bez wsparcia sponsorów – firm, które biznes postrzegają nie tylko przez pryzmat zysków, dla których wspieranie wydarzeń kulturalnych jest poważną inwestycją.

CKiW w Andrychowie dysponuje licznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi, ponadto zachęcamy Państwa do wykorzystania promocyjnego potencjału w/w wydarzenia. Wspierającym nasze działania zapewniamy obecność w kampanii promocyjnej i informacyjnej imprezy (m.in.: zamieszczenie logotypu na plakatach i ulotkach, promocja w lokalnych portalach informacyjnych, w prasie oraz radio, serwisach społecznościowych, stronie www, itd.), jak również promocję podczas imprezy (m.in.: możliwość ustawienia stoiska promocyjnego, logotyp/reklama Firmy w spocie wideo wyświetlanym na telebimie, emisja spotów audio, zapowiedzi konferansjera, itd.).

Wskazania reklamowe są negocjowane indywidualnie oraz dobierane do strategii komunikacyjnej Firmy. W ramach współpracy proponujemy Pakiety Sponsorskie pozwalające na zróżnicowanie poziomów sponsorowania oraz zawierające szereg korzyści dla Państwa. Konsekwencją naszej współpracy będzie obopólne zadowolenie.Osoba do kontaktu:

Beata Mider-Sitarz | Kierownik Działu Promocji i Reklamy CKiW w Andrychowie
tel.: +48 692 792 717 | e-mail: marketing@kultura.andrychow.eu

CKiW w Andrychowie | ul. Starowiejska 22b
tel.: +48 33 875 26 28| fax: +48 33 875 39 45