Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 UTW w Andrychowie

Zarząd Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” zaprasza mieszkańców Andrychowa na wykład inauguracyjny pt. „O myśleniu w czasach bezmyślności”, który wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Gadacz. Po wykładzie wystąpi zespół muzyczny. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego odbędzie się 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
Zapraszamy. Wstęp wolny.

Zapisy zainteresowanych uczestnictwem w UTW prowadzone będą od 2 do 6 października w godz. od 9.00 do 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Lenartowicza 7, tel. 605 434 520.

PROF. DR HAB. TADEUSZ GADACZ
ur. w 1955 r. w Krakowie, jest uczniem ks. prof. Józefa Tischnera. W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od 1998 r. pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Collegium Civitas.

(…) Poza pracą na uczelni wykonywałem także róże inne funkcje. W latach 1999-2002 byłem koordynatorem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz zastępcą redaktora naczelnego Redakcji Encyklopedii w Wydawnictwie Naukowym PWN. W latach 2003-2007 pełniłem funkcję z wyboru przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Byłem współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii. Pełniłem funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Etycznego z wyboru.
Uczestniczę w debatach telewizyjnych, radiowych, prasowych i książkowych na tematy etyczne, religijne i społeczne. Władam biernie i czynnie językiem niemieckim, angielskim i włoskim, biernie francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Wszystkich języków uczyłem się sam, głównie w oparciu o literaturę filozoficzną, gdyż ze szkoły średniej wyniosłem jedynie słabą znajomość języka rosyjskiego. Interesuję się filozofią człowieka, filozofią religii, filozofią dialogu, filozofią żydowską, filozofią niemiecką, francuską i włoską metafizyką i filozofią XX wieku, filozofią kultury.

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, fragment biografii

[Źródło: https://www.tadeuszgadacz.pl/]Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content