Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VII KONKURSIE MALARSTWA I RYSUNKU „Plamą i Kreską…”

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat do udziału w VII Konkursie Malarstwa i Rysunku „PLAMĄ I KRESKĄ – W DŻUNGLI WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”. Tegoroczna edycja konkursu dedykowana jest francuskiemu malarzowi Henriemu Rousseau. Jego twórczość ma stać się inspiracją do stworzenia prac.

Konkurs ma charakter warsztatowy – praca malarska lub rysunkowa wykonywana jest w dzień konkursu w WDK w Inwałdzie. Konkurs odbędzie się w dniach: 15 listopada (I i II grupa wiekowa) i 16 listopada (III i IV grupa wiekowa). Prace konkursowe mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi: akwarela, tempera, pastele, olej, akryl. Uczestnicy konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych: 7 – 9 lat (I gr.), 10 – 12 lat (II gr.), 13 – 15 lat (III gr.), 16 – 19 lat (IV gr.). Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w WDK w Inwałdzie i zostanie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Konkursu (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r. Zapraszamy do udziału!

Ważne: REGULAMIN KonkursuKarta zgłoszenia wraz ze Zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu:

Regulamin oraz niezbędne formularze dostępne również w:

  • WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9 (w godzinach otwarcie placówki: Sprawdź…)
  • Sekretariacie CKiW w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b (w godz. 7:30 – 15:30)

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content