XXIX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy. Zapraszamy do udziału!

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XXIX Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy. Konkurs organizowany jest rokrocznie i gromadzi bardzo dużą liczbę uczestników oraz widzów. Część konkursowa przeprowadzona będzie w czterech grupach wiekowych: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0”, II grupa – klasy I-III szkół podstawowych, III grupa – klasy IV-VI szkół podstawowych oraz IV grupa – klasy VII-VIII szkół podstawowych. Przesłuchania konkursowe dla grup wiekowych I i II rozpoczną się 15 grudnia 2021 r. o godz. 9.00, natomiast dla grup wiekowych III i IV o godz. 11.30 w sali widowiskowej WDK w Targanicach.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz Koncert Laureatów odbędą się 18 grudnia 2021 r. o godz. 16.30.

Zapraszamy do udziału! „Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” oraz „Formularz zgłoszeniowy o stanie zdrowia i świadomości ryzyka uczestnika” dostępne: w WDK w Targanicach, w Sekretariacie CKiW w Andrychowie lub do pobrania:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach, ul. Floriańska 2, tel.: 33 875 12 25, mail: targanice@kultura.andrychow.eu

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content