XVI MIĘDZYBIBLIOTECZNY KONKURS PLASTYCZNY pt.: „O czym śnią postaci z książek?”. Zapraszamy do udziału!

ZSS w Targanicach im. Jana Pawła II oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają do udziału w XVI Międzybibliotecznym Konkursie Plastycznym pt.: „O czym śnią postaci z książek?”

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Biorący udział w Konkursie przedstawiają w swojej pracy postać dowolnego bohatera literackiego oraz próbują wykreować jego sen. Celami konkursu są, m.in.: wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; rozwijanie umiejętności manualnych; rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży; kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek.

Prace plastyczne na kartce formatu A3 wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń należy złożyć do 21 listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej ZSS w Targanicach.

Regulamin Konkursu do pobrania:

Kontakt z Organizatorem (ZSS w Targanicach): dorotamar0@op.pl / tel. 33 875 12 24.

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content