Wniosek o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy [informacja z UM w Andrychowie / 05.05.2022]

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia – nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od daty faktycznego przekroczenia granicy.

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 9 (parter – łącznik), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek – od 7.30 do 15.30, wtorek – od 7.30 do 17.00, piątek – od 7.30 do 14.00.


Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Заява на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, які ведуться на території України

/źródło: andrychow.eu/

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content