VII Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA. Zapraszamy do udziału!

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | WDK w Inwałdzie zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w VII Konkursie Wokalnym „Śpiewanka”. Konkurs ma charakter otwarty – zapraszamy utalentowanych wokalistów z całej Polski.

Część konkursowa odbędzie się 20 maja 2022 r. (piątek) w WDK w Inwałdzie. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III SP, II grupa – uczniowie klas IV-VI SP, III grupa – uczniowie klas VII-VIII SP. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.

Celami Konkursu są: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych uczestników Konkursu oraz stwarzanie możliwości rozwoju kulturalnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu:

Formularz zgłoszeniowy:

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne także w placówkach CKiW w Andrychowie oraz w Sekretariacie CKiW w Andrychowie (w godzinach otwarcia).


Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel.: 33 432 26 12 lub 503 129 078, e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content