Pomoc Ukrainie [informacje z UM w Andrychowie / 16.03.2022]

Przeciwdziałanie postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi
/źródło: andrychow.eu/

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG: https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

Materiały


Номер PESEL для громадян України / Numer PESEL dla obywateli Ukrainy
/źródło: andrychow.eu/

Звертаємо Вашу увагу, що відділ у справах громадян (кабінети № 1 та № 2) приймає – до подальшого повідомлення – громадян України з питань подання заяви на номер PESEL з понеділка по п’ятницю з 7:30. до 17:00.

Informujemy, że Wydział Spraw Obywatelskich (pokoje Numer 1 i Numer 2) przyjmuje – do odwołania – obywateli Ukrainy, w sprawach dotyczących złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.


Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
/źródło: andrychow.eu/

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udostępnia się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjskim.

Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

źródło: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content