Pomoc Ukrainie [informacje z UM w Andrychowie / 01.03.2022]

Uchodźcy z Ukrainy – dokumenty!
/źródło: andrychow.eu/

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do urzędu kwestionariuszy uchodźcy dla potrzeb prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie ewidencji osób (uchodźców z Ukrainy).

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby i instytucje o przekazanie informacji o uchodźcach, przyjętych na terenie naszej gminy.

W Urzędzie w pokoju nr 9 działa punkt konsultacyjny i czynne są dwa telefony dedykowane tylko do tego: 728 684 240 (ogólna pomoc) i 573 178 423 (dla tych, którzy mogą użyczyć lokali do przyjęcia uchodźców). Telefon stacjonarny: 33 842 99 12

Można kontaktować się drogą elektroniczną: pomocukrainie@andrychow.eu

Z kolei na dworcu autobusowym działa punkt dla przybywających – jest otwarty od godziny 8 do 20.

Do pobrania: Kwestionariusz uchodźcy

Завантажити: ПЕРСОНАЛЬНА АНКЕТА ІНОЗЕМЦЯ


Komitet Społeczny „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”
/źródło: andrychow.eu/

Komitet Społeczny „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” powstały przy Urzędzie Miejskim w Andrychowie uruchomił zbiórkę środków finansowych na pomoc Ukraińcom przebywającym w naszej gminie.

Wpłaty można kierować na nr konta: ABS Bank Spółdzielczy: 74 8110 1010 3002 0210 5273 0001

Odbiorca: Pomoc dla Ukrainy Andrychów

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content