Pierwszy krok do remontu

Dziś – 14 kwietnia – w pałacu Bobrowskich spotkali się projektanci, wykonawcy, geodeci i przedstawiciele Gminy Andrychów. Niebawem rozpocznie się tutaj wielki remont, który za dwa i pół roku ma się zakończyć. Pałac będzie miejscem spotkań mieszkańców.

Przypomnijmy, że umowa na remont pałacu wraz z otoczeniem została podpisana 4 lutego, a wykonawcą zostało konsorcjum dwóch firm – PBO Śląsk z Sosnowca oraz WODPOL z Żywca. Zaproponowało ono najkorzystniejszą kwotę za remont – 19 mln 455 tys. zł, choć wstępne koszty projektu szacowano na 26 mln 402 tys. zł.

W wyremontowanym obiekcie będzie miejsce dla m.in. Zbiorów Historycznych Ziemi Andrychowskiej, sal koncertowych i wystawienniczych oraz Urząd Stanu Cywilnego. Tutaj też znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych – Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i harcerzy. Pałac będzie miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców – dlatego projekt rewitalizacji nosi tytuł „Spotkajmy się w pałacu”.

Gmina Andrychów dostanie dofinansowanie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa opiewa na kwotę 13 mln 135 tys. zł.

Jak powiedzieli nam projektanci, którzy teraz przystępują do pracy, najtrudniejsze będzie dostosowanie starej struktury architektonicznej do nowych funkcji. Niebagatelnym problemem będzie też sprostanie przepisom przeciwpożarowym, a bez spełnienia ich wymogów obiekt nie mógłby być dopuszczony do użytku.

Dziś – 14 kwietnia – wykonaliśmy dla Was zdjęcia z wnętrza pałacu. Zobaczcie, jak obecnie one wyglądają, bo już niebawem będzie to tylko historia.

źródło: www.radioandrychow.pl / mn

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content