Nowy cykl CKiW w Andrychowie! ON(A)-LINE Z KULTURĄ! Pierwsza odsłona…

Polska poezja kobieca. Matka i córka: Maryla Wolska i Beata Obertyńska – Poetki XX wieku”. Autor: Krystyna Korbut-Płonka

W związku z czasowym zamknięciem naszych placówek kontynuujemy aktywność w Internecie! Od początku wprowadzenia obostrzeń CKiW w Andrychowie zachęca aby odbiorcy pozostawali w stałym kontakcie z andrychowską kulturą – w sieci. I właśnie do sieci zapraszamy na spotkania w ramach nowego cyklu ON(A)-LINE Z KULTURĄ!

Pierwsza realizacja powstała dzięki podjęciu współpracy CKiW w Andrychowie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie.
Krystyna Korbut-Płonka – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Wieloletnia, emerytowana już, nauczycielka języka polskiego w andrychowskich szkołach średnich, reżyser szkolnych grup teatralnych i krzewiciel kultury na naszym terenie.

Nasza pierwsza prelegentka, z mistrzowskim podejściem do znajomości tematu, przedstawia życiorysy tworzących w XX wieku poetek oraz fragmenty ich twórczości.

Maryla Wolska (ur. 13.03.1873 r. we Lwowie, zm. 25.06.1930 r. we Lwowie) – poetka polska okresu Młodej Polski. Tworzyła pod pseudonimem Iwo Płomieńczyk. Beata Obertyńska, z domu Wolska (ur. 18.07.1898 r. w Skolem, zm. 21.05.1980 r. w Londynie) – polska poetka i pisarka. Tworzyła pod pseudonimami Dziodzia, Marta Rudzka.
Szczególnie mało znana jest, niestety, twórczość Beaty Obertyńskiej, głównie ze względu na konieczność emigracji po II wojnie światowej do Wielkiej Brytanii, z której już nigdy nie wróciła. W jej twórczości wybrzmiewają bardzo mocne nuty nostalgii i tęsknoty za Ojczyzną…

Krystyna Korbut-Płonka

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content