Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”! [fotorelacja]

29 stycznia 2023 r. - zimny, styczniowy wieczór... Czas Świąt Bożego Narodzenia przełomu 2022 i 2023 roku zbliża się do końca. To już ostatnie momenty, by wspólnie śpiewać i grać kolędy. Jak już wspominaliśmy w poprzednich reportażach - rok 2022 był dla andrychowskiej Orkiestry szczególny! O żadnej z lokalnych formacji muzycznych nie było w nim przecież tak głośno! Zaszczytne wyróżnienia, nagrody, puchary i brawa publiczności towarzyszyły muzykom i Stowarzyszeniu MOD ANDROPOL Andrychów przez cały okres ubiegłorocznego świętowania obchodów 100-lecia założenia jednej z najstarszych w regionie orkiestr dętych.

Dyrygentem, który wprowadził ją w „nowe stulecie” jest Łukasz Zaborowski. To właśnie jemu przypadła zaszczytna rola prowadzącego kolejne muzyczne – wyjątkowe, wspólne, a jednocześnie ostatnie w tym czasie, kolędowanie. Miejscem występów był kościół parafialny pw. św. Stanisława BiM w Andrychowie.

W kolędowaniu muzykom towarzyszyła Parafialna Grupa Muzyczna, działająca pod opieką Joanny Wądrzyk oraz Sławomira Piekarskiego. To właśnie ta grupa, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów, oraz Gospodarz Świątyni, ks. kanonik Jan Figura (pomysłodawca wspólnego kolędowania) przyczynili się tak pięknie do realizacji kulturalnego, ale i duchowego wydarzenia.

W koncercie uczestniczyli wyjątkowi goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec, Wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak oraz Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Leszek Ścibik.

Jak narodził się pomysł kolędowania zatytułowanego „Grajmy Panu, grajmy i śpiewajmy…”? Ksiądz proboszcz zaproponował, aby koncert bożonarodzeniowy Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów (który ma już niejako swoją tradycję w tej andrychowskiej Świątyni), „połączyć z koncertem kolęd organizowanym przez tutejszą Parafialną Grupę Muzyczną, po to, by wspólnie z parafianami radować się i śpiewać na chwałę dzieciątku Jezus najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki”.

W planach występów – na początku koncertu miały zaprezentować się dzieci i młodzież, uczęszczające do szkółki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych prowadzonej przez Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL w Andrychowie. Niestety – sezon grypowy zrobił swoje 🙁 i tym razem nie mogliśmy wysłuchać ich prezentacji. Szkoda, bo dla części młodzieży występy kolędowe byłyby debiutem przed tak liczną publicznością.

Sceną zawładnęła natomiast w wersji a’capella Parafialna Grupa Muzyczna. Tuż po niej – muzycy MOD ANDROPOL wraz z solistkami Ewą Walczak i Marią Walczak, podobnie jak poprzednicy, zachwycili publiczność swoim świeżym spojrzeniem na melodie, grane w okresie Bożego Narodzenia od setek lat.

Na początku koncertu dyrygent przywitał kilku wyjątkowych gości – wyjątkowych nie tylko dla orkiestry. Podczas koncertu, który był jednocześnie muzycznym zakończeniem obchodów jubileuszowego roku setnej rocznicy powstania orkiestry, nie mogło zabraknąć przecież przedstawicieli instytucji, dzięki którym orkiestra od wielu lat koncertuje na bardzo wysokim poziomie muzycznym, czego dowodem jest choćby zdobycie w ubiegłym roku nagrody GRAND PRIX – 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu i odbiór pucharu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Dyrygent Łukasz Zaborowski podziękował w imieniu Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL w Andrychowie za wieloletnią współpracę, a przede wszystkim wsparcie finansowe wielu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Ponad 20-letnia twórcza współpraca kulturalna przyniosła wspaniałe efekty!

Podziękowania za stałą pomoc w finansowaniu pracy dyrygentów, a także (od niedawna) za zorganizowanie sali prób dla orkiestry w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie szczególne podziękowania trafiły na ręce dyrektora CKiW w Andrychowie Leszka Ścibika.

Podziękowania otrzymała również Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec. Współpraca z Zarządem Powiatu wprawdzie dopiero się rozpoczyna, ale Zarząd Stowarzyszenia wraz z muzykami są pewni, że do orkiestry trafi również wsparcie starostwa – tak pomocne w realizowaniu celów statutowych, w tym i szkolenia dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym.

Niewątpliwie najważniejszym gościem tego koncertu był Senator RP Andrzej Pająk. Jego obecność na koncercie nie była przypadkowa. Senator w imieniu wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego wręczył Miejskiej Orkiestrze Dętej ANDROPOL Andrychów odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”!

Gratulujemy!

Senator RP Andrzej Pająk, oprócz odznaki przekazał na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów – Dawida Babika oraz dyrygenta Łukasza Zaborowskiego list gratulacyjny!

Oto jego treść:

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp
Tam ludzie dobre serca mają
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Mam nadzieję, że niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe nie będzie na mnie zagniewany, jeśli zmieniając nieco sens słów przeniosę je na tych co pięknie grają i to od stu lat. Gdzie usłyszysz pięknie grające orkiestry tam się zatrzymaj. Tam ludzie dobre serca mają, bo tylko ludzie dobrzy mogą takie piękno dać innym. Gdzie Wasz początek, Wasze narodziny? Przychodzicie na świat zaledwie kilka lat po 123 latach ponurej nocy zaborów, kiedy Polska przeżywała bolesny upadek, a zaborcy systematycznie niszczyli polską kulturę, bezwzględnie likwidując przy tym wszelkie objawy patriotyzmu.

Dlatego w pierwszej kolejności pragnę oddać hołd tym, którzy tę orkiestrę założyli, tym którzy wtedy grali. W tych trudnych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości podnosili ludzi na duchu, poprzez muzykę wlewali w serca nadzieję, pobudzali do patriotycznego czynu i wspierali odbudowę struktur wolnego państwa po przeszło stu latach niewoli. Dziękuję i wyrażam uznanie oraz szacunek dla całych zastępów muzyków, którzy przez ten stuletni okres czynili to co pierwsi muzycy tej orkiestry. Dawali słuchaczom wzniosłe przeżycia, muzykę, która nie degraduje, ale przenosi człowieka na niebiańskie polany i dodaje siły do zmagania się z życiem, uszlachetnia i pobudza człowieka swoim pięknem do czynienia dobra.

Niech ten jubileusz będzie czasem podziękowania dla Was za tą działalność, tak w rodzinnej gminie Andrychów, jak i poza jej granicami. Kto by potrafił zliczyć ile wydarzeń religijnych, strażackich, gminnych i regionalnych uświetniliście swoją obecnością w okresie Waszego istnienia, nadając im odpowiedni splendor i przepiękną oprawę muzyczną. Dzisiaj żyjąc w czasach, gdzie na piedestał wynosi się siłę, butę, arogancję, pieniądz, gdy ze środków przekazu wylewa się brzydota i chamstwo, z nauczania w szkołach usuwa się historię i bogactwo literatury ojczystej, a znakiem, który szczególnie pilnie trzeba usunąć z przestrzeni publicznej i serca człowieka jest KRZYŻ, palącą potrzebą jest karmić ludzi tym pięknem, które daje Wasza muzyka, pobudzać do działania i ofiarnego życia treściami, które zawierają Wasze utwory.

„Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało”

C.K. Norwid

Dziękuję z całego serca, że tą dewizę Cypriana Kamila Norwida realizowaliście przez sto lat. Wyrażając Wam szacunek i należną atencję, proszę o kolejny wiek tej szczególnej posługi wobec społeczeństwa i Polski, bo Wasza muzyka jest wyrazem naszej tożsamości oraz polskości. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił i zapału do przekazywania tych życiodajnych treści i odżywczego pokarmu społeczeństwu i każdemu człowiekowi.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Pająk
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Dodajmy, że to właśnie Senator Andrzej Pająk był pomysłodawcą złożenia wniosku o wspomnianą odznakę i otrzymania przez Orkiestrę nagrody finansowej Ministerstwa Kultury oraz Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów”.

Po tej pięknej uroczystości scenę na przemian przejmowali Parafialna Grupa Muzyczna oraz nasza wspaniała „stulatka”!

Za udział w tym szczególnym wydarzeniu podziękował muzykom i chórowi Proboszcz ks. kanonik Jan Figura. Na jego ręce trafiły wraz z podziękowaniami za pomoc w organizacji wydarzenia – pamiątki wydane z okazji 100-lecia orkiestry (książka podsumowująca historię orkiestry oraz płyty z muzycznymi utworami MOD ANDROPOL).

Orkiestra proponuje w chwili obecnej aż trzy różne wydawnictwa płytowe, wśród których znajduje się płyta zatytułowana „Nastrajamy świątecznie”, na której można usłyszeć kolędy i pastorałki z koncertu. Sądząc po świetnych efektach współpracy z grupą muzyczną parafii – kto wie, może wkrótce ich wspólny projekt również znajdzie swój finał w postaci płyty!

Tymczasem – gratulując zaszczytnego odznaczenia i tytułu – dziękujemy pięknie Miejskiej Orkiestrze Dętej ANDROPOL za tak liczne wydarzenia muzyczne z ich udziałem!

Jak było na koncercie? Zobaczcie!

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content