LZPiT ANDRYCHÓW… znani i lubiani! /koncert w ramach Dni Andrychowa 2021/

Dni Andrychowa, dzień trzeci (22 sierpnia). Tuż po kapeli góralskiej NA OBYRTKE na naszej muzycznej scenie w Parku Miejskim stanie Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”! Nasi „ludowi” zaprezentują skrócony program „Oj, weselcie się z Marysią”, który został przygotowany na tegoroczną edycję Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Program ten jest wiązanką tańców krakowskich oraz śląskich, przeplatanych pieśniami ludowymi oraz instrumentalnymi popisami kapeli. Występ grupy dorosłych poprzedzi krótki popis taneczno-wokalny grupy dziecięcej LZPiT „Andrychów”. Na ten występ zapraszamy o godzinie 15.30.

Więcej o zespole…
Ludowy Zespół Pieśń i Tańca „Andrychów” działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Choreografem jest Urszula Wiśniowska, a kierownikiem muzycznym Leon Majkut. LZPiT „Andrychów” kultywuje i popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje regionu Krakowiaków Zachodnich. Jego wielką zaletą jest wielopokoleniowość. Obecnie w zespole śpiewa i tańczy, łącznie z kapelą i grupą dziecięcą – niemal 60 osób! Zespół występuje w strojach, które są jedną z kilku odmian ludowego stroju Krakowiaków Zachodnich. Zaletą zespołu jest również liczna kapela, w skład której wchodzą pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówka, akordeon, kontrabas, klarnet oraz trąbka.


Polecamy Wam program „NA ANDRYCHOWSKI RYNKU” w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”. Nagranie zostało zarejestrowane w 1 sierpnia 2019 roku podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle, organizowanych w ramach 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej:


Dni Andrychowa 2021: Czytaj więcej…

Dni Andrychowa 2021 na FB: Dołącz do wydarzenia…

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content