KRYSTYNA KORBUT-PŁONKA | Kazimiera Iłłakowiczówna – kobieta i poetka „osobna”. Wykład o polskiej poezji kobiecej.

Wykład z cyklu ON(A)-LINE z Kulturą! Ponownie gościem naszego cyklu „w sieci” jest Krystyna Korbut-Płonka. To kolejna realizacja, która powstała dzięki podjęciu współpracy CKiW w Andrychowie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie.

Bohaterką tego spotkania jest: Kazimiera Iłłakowiczówna…

Urodzona w roku 1889 w Wilnie, zmarła w roku 1983 w Poznaniu. Burzliwą, sierocą młodość przeżywała na Inflantach. Sanitariuszka w Armii Rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Osobista sekretarka Józefa Piłsudskiego. Wybitna poetka dwudziestolecia międzywojennego. Niezależna, bezkompromisowa, samodzielna kobieta, osobna także jako poetka, nieuległa i niemieszcząca się w jakichkolwiek ramach, prądach czy szkołach. Nigdy nie wyszła za mąż. Wybrała samotność.
W czasie II wojny światowej na emigracji w Rumunii. Po powrocie do Polski, w 1947 r., zamieszkała w Poznaniu. Utrzymywała się z nauki języków obcych i tłumaczeń literatury światowej. Pod koniec życia ociemniała. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana. W PRL-u jednak nie funkcjonowała w powszechnym obiegu czytelniczym. Jej biografia jest niemal gotowym scenariuszem do filmu.

Krystyna Korbut-Płonka

Krystyna Korbut-Płonka – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Wieloletnia, emerytowana już, nauczycielka języka polskiego w andrychowskich szkołach średnich, reżyser szkolnych grup teatralnych i krzewiciel kultury na naszym terenie.

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content