„Jestem baba” – o życiu i twórczości Anny Świrszczyńskiej (1909 – 1984). Zapraszamy do obejrzenia kolejnej realizacji z cyklu ON(A)-LINE z Kulturą!

Wykład „w sieci” o polskiej poezji kobiecej ponownie prowadzi dla Państwa Krystyna Korbut-Płonka. Tym razem bohaterką spotkania jest Anna Świrszczyńska…

Była osobowością wybitną. Pisała o własnych doświadczeniach z życia; jej poezja jest integralną częścią trudnej biografii.
Łamała konwencje, niszczyła mity. Cenili ją różni, wybitni twórcy – wśród nich: Artur Landauer, Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz – zgodnie uznając, że jest najwybitniejszą poetką polską XX wieku, która „dokonała jednoosobowej rewolucji w polskiej poezji”.
W latach siedemdziesiątych wydała dwa nowatorskie zbiory poezji:
– w 1972 roku tom „Jestem baba”, w którym pochyla się nad losem kobiet „wykluczonych” w patriarchalnym społeczeństwie,
– w 1974 roku tom „Budowałam barykadę” o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego.

Krystyna Korbut-Płonka

Krystyna Korbut-Płonka – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Wieloletnia, emerytowana już, nauczycielka języka polskiego w andrychowskich szkołach średnich, reżyser szkolnych grup teatralnych i krzewiciel kultury na naszym terenie.

Realizacja powstała dzięki współpracy CKiW w Andrychowie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie.

Wsparli nas:

  • Całodobowa Stacja Paliw w Andrychowie | inż. Wit Ziółkowski
  • PM Logistyka
  • PM Koparki
  • ENIS S.J. | Energia, nauka i środowisko
  • Fundacja APIKULTURA
  • APILANDIA Interaktywne Centrum Pszczelarstwa
  • Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie

CKiW w Andrychowie

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content