II KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „SŁÓWKO W RAMIE” 2021… Stwórz pracę plastyczną inspirowaną dowolnym dziełem literackim!

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w II Konkursie Plastyczno-Literackim „SŁÓWKO W RAMIE”. Głównymi celami Konkursu są: prezentacja możliwości twórczych, zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek, kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości i umiejętności wypowiedzi artystycznej, a także aktywne włączenie dzieci i młodzieży w obchody 55. rocznicy śmierci wybitnego polskiego poety literatury dziecięcej – Jana Brzechwy.

Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I – uczniowie klas I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej (uczestnikom pozostawiamy swobodę w doborze technik i materiałów wykonywanych prac) inspirowanej dowolnym dziełem literackim, choć zachęcamy aby za motyw przewodni swojej pracy wybrać dzieła z literatury dziecięcej – Jana Brzechwy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 grudnia 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania:

Organizator: CKiW w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku.

Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku, ul. Szkolna 7, tel. 33 875 47 29, mail: zagornik@kultura.andrychow.eu

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content