II KONKURS KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ „MONOGRAFIE” 2023… Zapraszamy do udziału!

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie / Świetlica CKiW w Rzykach zapraszają uczniów klas "0", szkół podstawowych i szkół średnich do udziału w II Konkursie Książki Artystycznej „MONOGRAFIE”. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież z całej Polski. Celami Konkursu są: rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej, popularyzacja tematyki z zakresu historii sztuki i muzyki, upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

W tym roku zachęcamy uczestników Konkursu do stworzenia prac inspirowanych muzyką oraz jej związkami ze sztukami plastycznymi: tematyka prac ma nawiązywać do twórczości wybranej postaci ze świata sztuki i muzyki lub wybranego dzieła. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie książki artystycznej. Pozostawiamy uczestnikom dowolność w doborze technik, materiałów oraz formatu wykonywanych prac. Dozwolone jest zastosowanie wszelkich możliwych form książki artystycznej, w tym: formy komiksu, powieści graficznej, jak również stworzenie „książki-obiektu”.

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czterech grupach wiekowych: I – uczniowie klas „0” i I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie szkół średnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe (PAKIET NR 1 – dla niepełnoletnich uczestników Konkursu lub PAKIET NR 2 – dla pełnoletnich uczestników Konkursu) do pobrania:

Regulamin Konkursu oraz Pakiety zgłoszeniowe są dostępne także w Świetlicy CKiW w Rzykach oraz w Sekretariacie CKiW w Andrychowie. Zapraszamy w godzinach otwarcia.


Do udziału w konkursie zaprasza Joanna Amrozi:

Szczegółowe informacje: Świetlica CKiW w Rzykach, tel.: 33 432 28 10 lub 500 722 254, e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content