I KONKURS RADIOWY – dla dzieci i młodzieży na najciekawszy głos radiowy – „HALO, HALO… TU RADIO!”

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na najciekawszy głos radiowy – I Konkurs Radiowy „Halo, halo… tu radio!”. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział dzieci i młodzież z całej Polski. Pierwsza edycja konkursu dedykowana jest w szczególności Stanisławowi Lemowi oraz polskiej literaturze fantastycznej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybrać fragment powieści, który zinterpretują głosowo i kolejno swoje nagranie głosowe wyślą do oceny konkursowej. Jury wybierze najciekawsze realizacje w trzech grupach wiekowych: I – III SP, IV – VI SP, VII – VIII SP. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do występu na żywo podczas uroczystej Gali wręczenia nagród – 10 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w WDK w Inwałdzie – oraz do nagrania audycji, która zostanie wyemitowana na antenie „Radia Andrychów”. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne:

– w WDK w Inwałdzie

– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie

– do pobrania:

Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9, 34-120 Andrychów, tel. 33 432 26 12, e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content