[wyniki] I Konkurs Radiowy dla dzieci i młodzieży na najciekawszy głos radiowy „HALO, HALO… TU RADIO!”

10 listopada 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie odbyła się niespotykana uroczystość – uroczysta gala laureatów I Konkursu Radiowego dla dzieci i młodzieży na najciekawszy głos radiowy „HALO, HALO… TU RADIO!”. Organizatorami konkursu było Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – WDK w Inwałdzie, a współorganizatorami Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie. Galę radiową poprowadził Rober Fraś – dziennikarz i radiowiec pracujący na co dzień w Radio Andrychów. Nagrody wręczała Aneta Lachendro z WDK w Inwałdzie. Konkurs miał charakter otwarty – mogły w nim uczestniczyć dzieci i młodzież z całej Polski.

Na konkurs nadesłano 23 nagrania trudnych tekstów. Bogate, niemal ponadczasowe słownictwo i tematyka wymagała od lektorów dużej koncentracji. Bardzo cieszy fakt, że aż tylu młodych ludzi podjęło trud porównania swoich umiejętności ze swoimi rówieśnikami. Wydaje się, że współczesny świat zapomniał o pięknie posługiwania się darem, który popchnął człowieka w rozwoju, sprawiając, że wymiana myśli stała się bardzo łatwa. Mało ludzi zdaje sobie jednak sprawę, że posługiwanie się aparatem mowy jest również prawdziwą sztuką. Przekazywanie emocji za pomocą głosu, właściwa intonacja, czystość mowy, prawidłowa artykulacja, panowanie nad poziomem głośności wypowiedzi – długo można wymieniać czynniki, które decydują o pięknie wypowiedzi. Wszystko to sprawia, że docierający do uszu słuchaczy efekt końcowy może przynieść zupełnie różny skutek – od znudzenia do euforii! Umiejętność posługiwania się głosem to, podobnie jak inne talenty – nie tylko dar, ale też efekt doskonalenia swoich umiejętności, poprzez ich naukę. O ile jednak dostępne są szkoły rozwijające talenty artystyczne, to na próżno wśród szkół średnich możemy szukać takich, które uczą prawidłowej wymowy jako oddzielnego przedmiotu.

Cieszy fakt, że organizowane są konkursy właśnie takie jak ten, którego celem było zainteresowanie młodych słuchaczy lokalną rozgłośnią radiową, aktywny udział słuchaczy rozgłośni w programie radiowym, rozbudzenie zainteresowania literaturą i czytelnictwem, rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema oraz innych autorów literatury fantastycznej, rozbudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia, zainteresowanie warsztatem dziennikarza radiowego, wyłonienie i promowanie talentów głosowej interpretacji tekstów wśród dzieci i młodzieży, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji, umożliwienie twórczej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, stworzenie możliwości rozwoju kulturalnego oraz wzbudzanie potrzeb kultury w środowisku lokalnym i ich zaspakajanie za pomocą zastosowania nowych form (on-line) przeprowadzania konkursów w czasie epidemii.

Pierwsza edycja konkursu dedykowana była w szczególności Stanisławowi Lemowi oraz polskiej literaturze fantastycznej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wybrać fragment powieści, który zinterpretują głosowo i wyślą efekt swojej pracy do oceny konkursowej. Jury wybrało najciekawsze realizacje w trzech grupach wiekowych klas szkół podstawowych: I–III, IV–VI, VII–VIII.

Podczas uroczystej gali konkursowej laureaci zostali zaproszeni do występu na żywo oraz do nagrania audycji, która zostanie wyemitowana na antenie „Radia Andrychów”.

Jury I Konkursu Radiowego „Halo, halo… tu radio!” w składzie: Anna Piotrowska (dziennikarka Nowin Andrychowskich), Aneta Lachendro (instruktor WDK w Inwałdzie) i Robert Fraś (dziennikarz Radia Andrychów) po uwzględnieniu w swojej ocenie oryginalności interpretacji, walorów głosowych uczestników, indywidualnego charakteru prezentacji i doboru utworów przeczytanych, nagranych i przesłanych przez 23 uczestników, podczas posiedzenia odbywającego się 5 listopada 2021 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I grupa wiekowa:

I miejsce: Wojciech Cudnoch (Bielsko-Biała) oraz Szymon Łysoń (Targanice)

III miejsce: Lena Hereda (Inwałd)

Wyróżnienie: Jagoda Syty (Sułkowice)

II grupa wiekowa:

I miejsce: Oskar Nijak (Wróblowice)

II miejsce: Karolina Stano (Bielsko-Biała)

III miejsce: Lena Krzyżanowska (Wróblowice)

Wyróżnienia: Dorota Skoczylas (Sułkowice), Julia Koza (Zakliczyn), Zuzanna Niemiec (Wróblowice)

III grupa wiekowa:

I miejsce: Piotr Wójtowicz (Jarosław)

II miejsce: Magdalena Kożuch (Brzezinka)

III miejsce: Kamila Zdebska (Szczecin)

Wyróżnienie: Alicja Oboza (Inwałd)

W podsumowaniu wyników Jury podkreśliło wysoki poziom konkursu, oryginalność nagrań oraz ciekawą interpretację głosową tekstów. Jury zwróciło uwagę na dużą wrażliwość i dojrzałość w wyborze literatury oraz jej ciekawej prezentacji. Na uwagę zasługiwał fakt wysokiej świadomości uczestników w wykorzystaniu dobrej emisji głosu, jego ekspresji, intonacji, a także prawidłowej artykulacji w prezentowanych utworach.

Cieszymy się, że tyle młodych osób z całej Polski wzięło udział w konkursie. Organizatorzy konkursu życzyli młodym „radiowcom” dalszych sukcesów oraz zainteresowania światem radia.

Podziękowania popłynęły również dla rodziców i opiekunów, którzy pomogli młodym ludziom w konkursowych zmaganiach. Jesteśmy pod wrażeniem, że wśród uczestników znaleźli się uczestnicy nawet ze Szczecina i Jarosławia.

Dziękujemy również darczyńcom, którzy przekazali nagrody rzeczowa dla laureatów! Organizatorów konkursu wsparli: Sklep Muzyczny MIKRUS w Andrychowie, Klub Fitness iFitt w Andrychowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.

Tuż po uroczystej gali konkursowej odbył się wernisaż „TAM GDZIE OKO (NIE) SIĘGA” Aleksandry Krzemień, mieszkanki Inwałdu, która w wieku 14 lat zaczęła prowadzić regularne obserwacje astronomiczne i rysować pierwsze szkice astronomiczne, ale… to już zupełnie inna historia o której przeczytacie w kolejnym fotoreportażu.

A teraz, mimo, że fotoreportaż nie oddaje nawet w 1/100 magii tego wieczoru – zapraszamy do obejrzenia jak młodzi lektorzy poradzili sobie z „występami” przed publicznością. Zapraszamy Was również do wysłuchania audycji radiowej, która powstała w związku z konkursem! Szczegóły wkrótce!

Jarosław Skupień

Mecenasi Kultury:


Partnerzy:


Skip to content