Organizator:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b
Telefon : 033 8752628
Telefon/Fax 033 875 39 45

Konto: Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Nr 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001

Koordynator Festiwalu:
Aneta Lachendro
Telefon: 33 432 26 12
aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu