Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Protokół z posiedzenia Jury II Konkursu Wokalnego „Śpiewanka”, który odbył się w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie w dniu 2 czerwca 2017 r.

W konkursie udział wzięło 37 osób w trzech kategoriach wiekowych.

Jury w składzie:
Aldona Zawada – przewodniczący, Łukasz Mikołajek oraz Dariusz Wilk postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce: Szymon Nikiel – Ognisko Muzyczne „Metrum” ZSS w Roczynach
II miejsce: Magdalena Kiełczewska – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
III miejsce: Alicja Oboza – ZSS w Inwałdzie
Wyróżnienia:
Amelia Półchłopek – SP 4 w Andrychowie
Olaf Handerski – SP 4 w Andrychowie
Jakub Jopek – WDK w Inwałdzie

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
I miejsce: Bartosz Sabuda – SP w Choczni
II miejsca:
Weronika Damek – SP 4 w Andrychowie
Elżbieta Walczak – ZSS w Targanicach
III miejsce: Maja Graca – ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Wyróżnienia:
Eliza Rupniewska – ZSS w Roczynach, Ognisko Muzyczne „Metrum”
Anna Kruczała – ZSS w Roczynach
Miłosz Rajda – WDK w Sułkowicach-Łęgu
Aleksandra Gromotka – WDK w Inwałdzie

Kategoria III – uczniowie gimnazjum:
Grand Prix: Karolina Fryt – WDK w Targanicach
I miejsce: Ewelina Dwornik – ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
II miejsce: Gabriela Pasternak – WDK w Targanicach
III miejsca:
Żaneta Króliczek – Gimnazjum w Choczni
Adrianna Rudy – ZSS w Roczynach

Wyróżnienie:
Zuzanna Pająk – ZSS w Roczynach

Jury wyraża uznanie dla entuzjazmu wykonań wszystkich uczestniczących w Konkursie.