PROPOZYCJE ZAJĘĆ STAŁYCH w roku kulturalnym 2018/2019
W ŚWIETLICY CKIW W RZYKACH

 

NAUKA GRY NA PERKUSJI – zajęcia indywidualne, 30 min. tygodniowo. Koszt: 10 zł/zajęcia

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE – zajęcia indywidualne, 30 min. tygodniowo. Koszt: 70 zł/m-c

NAUKA GRY NA GITARZE – zajęcia grupowe, 60 min. tygodniowo. Koszt: 30 zł/m-c

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia grupowe dla dzieci, 60 min. tygodniowo. Koszt: 10 zł/m-c

ZAJĘCIA TANECZNE – zajęcia grupowe, 60 min. tygodniowo. Koszt: 20 zł/m-c

 

Zapisy na zajęcia przyjmujemy w godzinach otwarcia placówki.