Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Prosimy - zapoznaj się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w trakcie pandemii COVID-19”

Kliknij - zobacz - procedura Placówki Wiejskie CKiW

 

Formularze do pobrania:

 

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

 

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ | Zał. 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Kliknij - pobierz

 

ZAJĘCIA STAŁE W ROKU KULTURALNYM 2020/2021
ŚWIETLICA W SUŁKOWICACH BOLĘCINIE

PONIEDZIAŁEK
Czynne: 12.00 – 20.00

13.45 – 14.30 | Zajęcia plastyczno-techniczne (grupa starsza)
Koszt: 10 zł / mies.
Instruktor: Sabina Gibas

14.45 – 15.30 | Zajęcia plastyczno-techniczne (grupa młodsza)
Koszt: 10 zł / mies.
Instruktor: Sabina Gibas

19.00 – 19.45 | Ćwiczenia relaksacyjne z elementami aerobiku
Koszt: 10 zł / spotkanie lub karnet 30 zł / mies. (45 min. tygodniowo)
Instruktor: Sabina Gibas

WTOREK
Czynne: 8.00 – 17.00

13.40 – 14.25 | Zajęcia tańca nowoczesnego (grupowe)
Koszt: 20 zł / mies.
Instruktor: Eliza Bucka

16.00 – 16.45 | Zajęcia wokalno-aktorskie (grupowe)
Zajęcia bezpłatne
Instruktor: Sabina Gibas

ŚRODA
Czynne: 10.00 – 16.30

15.30 – 16.30 | Zajęcia nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży (indywidualne)
Koszt: 10 zł (0,5 h tygodniowo)
Instruktor: Jerzy Górka

CZWARTEK
Czynne: 12.30 – 16.00

15.00 – 15.45 | Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci (grupowe)
Koszt: 15 zł / mies.
Instruktor: Sabina Gibas

15.30 – 16.15 | Nauka gry na gitarze (grupa początkująca)
Koszt: 30 zł / mies.
Instruktor: Michał Guzdek

16.30 – 17.45 | Nauka gry na keyboardzie (indywidualne)
Koszt: 80 zł / mies. (0,5 h tygodniowo)
Instruktor: Michał Guzdek

17.45 – 18.30 | Nauka gry na gitarze (grupa zaawansowana)
Koszt: 30 zł / mies.
Instruktor: Michał Guzdek

18.45 – 19.15 | Nauki gry na gitarze (indywidualne)
Koszt: 80 zł / mies. (0,5 h tygodniowo)
Instruktor: Michał Guzdek

 

Szczegółowe informacje:
Świetlica w Sułkowicach-Bolęcinie,
ul. Racławicka123/1, tel.: 33 870 13 64,
e-mail:
bolecina@kultura.andrychow.eu