Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

REGULAMIN – ZAADOPTUJ KSIĄŻKĘ!

 

Niniejszy Regulamin określa warunki akcji „Zaadoptuj książkę!” –czwartej,  plenerowej edycji bezgotówkowej wymiany książek, która odbędzie się 17 czerwca 2018 r. na tarasie przy Pałacu Bobrowskich w Andrychowie.

§1

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

§2

 

Podstawowe zasady:

 

a.    Podczas wydarzenia następuje wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są NIEDOPUSZCZALNE.

b.   Maksymalna ilość książek, które można wymienić podczas wydarzenia to 10 sztuk. Książki wydane przed 1995 rokiem, można wymienić tylko na takie, które również zostały wydane przed rokiem 1995. Książki wydane po 1995 roku można wymienić na dowolnie wybraną książkę.

c.    Książki przeznaczone przez uczestników wydarzenia na wymianę muszą być w dobrym stanie. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji książek, które zostaną przyjęte na wymianę, zarówno pod względem jakości jak i tematyki. Skupiamy się na beletrystyce, dlatego nie należy przynosić podręczników, przewodników, atlasów, poradników itp.

d.   Książki, które nie zostaną wymienione, zachowane zostaną do wykorzystania podczas kolejnej edycji wydarzenia „Zaadoptuj książkę!” lub przekazane potrzebującym bibliotekom lub instytucjom.

e.    Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronach internetowych oraz w notatkach prasowych związanych z wydarzeniem „Zaadoptuj książkę!”.

f.    Przyjście na wydarzenie bez książek na wymianę nie jest dopuszczalne.

g.   Ilość przyniesionych książek jest równa ilości książek, które można zabrać ze sobą (wymiana 1:1). Każdy uczestnik otrzyma znacznik z ilością książek, które przyniósł na wymianę. Przy wyjściu kontrolowana będzie ilość książek zabieranych do domu zgodnie ze znacznikiem.

h.   W momencie gdy uczestnik przekaże książki do wymiany, nie będzie mógł otrzymać ich z powrotem.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.