Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca
malopolskaonline

24 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 | Wiejski Dom Kultury w Targanicach
VIII Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży SZACH! MAT!

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do 18 kwietnia 2018 r.

Kliknij pobierz:

Regulamin PDF | Regulamin doc | Karta zgłoszenia

REGULAMIN
VIII Gminnego Turnieju Szachowego SZACH! MAT!
dla dzieci młodzieży
zwanego dalej Turniejem

Patronat Honorowy: TOMASZ ŻAK – Burmistrza Andrychowa

I. Organizatorzy:
Sołtys Targanic,
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury w Targanicach

II. Termin i miejsce Turnieju:
24 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 | Wiejski Dom Kultury w Targanicach

III. Cele Turnieju:
- popularyzacja gry w szachy jako jednej z form spędzania czasu wolnego oraz dyscypliny sportowej;
- podnoszenie umiejętności gry w szachy;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;
- integracja środowiska ze względu na wspólne zainteresowania.

IV. Warunki zgłoszenia:
W Turnieju mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna z gminy Andrychów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do 18 kwietnia 2018 r. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/pikon
Zapisy przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach w godz. otwarcia placówki, telefon: 33 875 12 25 lub mailowo:

Uwaga! Każda placówka oświatowa lub instytucja może zgłosić maksymalnie 5 zawodników. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt instytucji delegującej.

V. System rozgrywek i zasady oceniania:
1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund przy tempie gry – 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
2. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników i może ulec zmianie.
3. Turniej oceniany będzie indywidualnie w kategoriach:
- dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-VI);

- dzieci ze szkół podstawowych  (kl. VII) oraz młodzież w wieku gimnazjalnym.

4. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
5. Nad sprawnym przebiegiem zawodów będzie czuwać Sędzia Turnieju.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

VI Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej (dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież w wieku gimnazjalnym) najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Spośród uczestników zostanie wyłoniony Mistrz Turnieju Szachowego.

UWAGA:

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatorów w celach związanych z przeprowadzaniem Turnieju, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych. przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.