8 grudnia (piątek) godz. 9.00 | Wiejski Dom Kultury w Targanicach
XXV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy 

Kliknij - pobierz Regulamin i kartę zgłoszeń - wersja do wydruku

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z gminy Andrychów. Część konkursowa przeprowadzona zostanie 8 grudnia 2017 r.
Przesłuchania i warsztaty recytatorskie dla grup wiekowych I - II rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast dla grup wiekowych III - IV o godz. 11.30 i będą przebiegać według ustalonej przez Organizatora kolejności.

Miejsce przesłuchań: Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2
Termin składania wypełnionych Kart zgłoszenia: 4 grudnia 2017 r.

 

 

REGULAMIN

XXV Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy

zwanego dalej Konkursem
Targanice 2017

 

I. Organizator:

 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury w Targanicach

 

II. Cele:

 

- popularyzacja twórczości religijnej, poetyckiej, klasycznej i ludowej

- przybliżenie twórczości znanych i mniej znanych poetów

- doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży

- organizacja życia kulturalnego w gminie Andrychów

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych;

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i z klas „0",

II grupa – dzieci w wieku szkolnym (klasa I - III),

III grupa – dzieci w wieku szkolnym (klasa IV - VI),

IV grupa –  młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

2. Każda placówka może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 5 uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.

3. Uczestnicy powinni przygotować jeden utwór/wiersz lub fragment utworu/wiersza o tematyce religijnej. Przygotowany utwór należy recytować z pamięci, a czas recytacji nie powinien przekraczać 5 minut.

4. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt lub koszt instytucji delegującej.

 

IV. Termin i przebieg Konkursu:

 

1. Część konkursowa przeprowadzona zostanie 8 grudnia 2017 r. Przesłuchania i warsztaty recytatorskie dla grup wiekowych I – II rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast dla grup wiekowych III – IV o godz. 11.30 i będą przebiegać według ustalonej przez Organizatora kolejności.

 

2. Miejsce przesłuchań: Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2

Termin składania wypełnionych Kart zgłoszenia wraz z tekstem recytowanego wiersza: 4 grudnia 2017 r.

Miejsca składania Kart zgłoszenia: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22 B, tel. 33 875 26 28 w godz. 7:30 – 15:30 oraz Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25. Zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Kryteria oceny:

 

Jury powołane przez Organizatora Konkursu oceni:

- kulturę słowa

- dobór repertuaru

- interpretację

- ogólny wyraz artystyczny

Od werdykty Jury nie ma odwołania.

 

VI. Nagrody:

 

Przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej. Organizator zapewnia warsztaty recytatorskie dla uczestników w dniu przesłuchań konkursowych. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu połączonego z Koncertem Laureatów w dniu 10 grudnia (niedziela) 2017 r.

 

VII. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

 

VIII. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.